Borgere skal inddrages i landsby-udvikling

Et smukt vue ud over den populære kyst- og ferieby Hejlsminde – som formentligt også får en central placering, når der skal tales om fællesudvikling i området. (Foto: sebro-press).LOKALT: Borgerne og samarbejde på tværs sættes i fokus i en ny spændende plan, som skal sikre fremtiden for landsbysamfundene i Hejlsminde, Hejls, Sjølund og Aller.

”Landsbyfællesskabsplanen” ligger i øjeblikket til behandling i det kommunale system og er netop godkendt i Lokaldemokratiudvalget.
Interessen har vist sig at være stor, både i kommunen og i interessegruppen Landsbyforums Forretningsudvalg, for samarbejde på tværs af landsbyerne.
Baggrunden er blandt andet stor succes fra Alminde og Viuf nord for Kolding, hvor et sådan samarbejde allerede er etableret. Og et lignende arbejde omkring fællesudvikling er sat i gang på Stenderup Halvøen.
Kommunens By- og udviklingsdirektør, Merete Dissing, har fået bemyndigelse til, at forarbejdet til landsbyfællesskabsplan for landsbyerne Hejls, Hejlsminde, Sjølund og Aller, allerede kan startes op her i foråret. En færdig plan forventes at ligge klar til godkendelse i byrådet i februar 2022.
Grundstenen i hele processen bliver, ifølge sagsfremstillingen, et samspil mellem kommunen og områdets borgere. Det hedder blandt andet:
»En landsbyfællesskabsplan for Hejls, Hejlsminde, Sjølund og Aller vil skabe et løft til den igangværende udvikling i området. Eksempelvis med nyt besøgscenter på Skamlingsbanken, og potentialer for oplevelser i naturen og kystlandskabet.
Landsby-fællesskabsplanen vil endvidere sætte en god ramme om de mange gode idéer, som kommer fra de lokale aktører.«
Da flere af de berørte landsbyer viser stor interesse for sagen, opfordres de til selv at klargøre sig til aktiv deltagelse i processen. Det kan eksempelvis være gennem dialog mellem de landsbyer, som planen omfatter.
Dog kan corona restriktionerne medføre et lidt andet udgangspunkt for borgernes inddragelse i processen. Derfor lægges der op til, at forarbejdet, registrering og analyse af byernes struktur og landskab sker internt i kommunen henover foråret og sommeren 2021, og at borgerne måske først kommer aktivt med i efteråret/vinteren.
Byrådet har afsat 583.000 kroner til at gøre godt med i 2021 til processen for Hejls, Hejlsminde, Sjølund og Aller.
/bro.

Se også