Præstegård forvandles til fælleshus

Formanden for ”3menigheden”s byggeudvalg, Ralf Jensen, foran den gamle præstegård i Hejls, som er under forvandling fra præstebolig til fælles menighedshus. (Foto: sebro-press)

Af Svend Erik Brodersen

HEJLS: Den gamle præstegård i Hejls er under forvandling. Gennem tiderne har den været bolig for skiftende sognepræster. Men det er slut nu. Nu skal bygningen være menighedshus for tre kirkesogne.

Den nuværende sognepræst, Henrik Vestergaard Jørgensen, er allerede, sammen med sin familie, flyttet ind i en ny bolig andetsteds i landsbyen.
Forberedelserne til forvandlingen af den gamle præstegårds hovedbygning er i fuld gang. Der har netop været licitation. Resultatet blev, at ombygningen bliver 13 pct. dyrere end beregnet:
– Det betragter vi kun som positivt. Vi havde nemlig, på grund markante stigninger på byggematerialer, frygtet en langt højere overskridelse, lyder det optimistisk fra meningsrådets formand for byggeudvalget, Ralf Jensen fra Taps.
Ombygningen fra præstebolig til menighedshus var oprindeligt kalkuleret til at koste ca. 2,3 millioner kr. Licitationens pris lød imidlertid på ca. 2,7 millioner kr.:
– Helt nøjagtig er der tale om en stigning på 398.309 kroner, føjer Ralf Jensen til.
Han fortæller også, at licitationen var lagt ud i fagenterpriser, hvoraf murer- og tømrer-entrepriserne var de to største:
– Og indrømmet: Her blev vi godt nok overrasket. Der var nemlig ikke mindre end én million kroner i forskel på laveste og højeste tilbud på begge disse entrepriser, fortæller Ralf Jensen.
Nu skal de nye tal indbringes for provstiet til endelig godkendelse. Men det forventes, at arbejdet kan påbegyndes i uge 21 – dvs. fra tirsdag lige efter pinse.
Det er fællesmenigheden for de tre kirkesogne, Hejls, Vejstrup/Sjølund og Taps, benævnt 3menigheden, der står bag projektet. Og Ralf Jensen fortæller, at der ikke skal forandres udvendigt på den gamle bygning. Alt skal foregå indvendigt, hvor der bl.a. skal laves mødesal og mødelokaler med tilhørende faciliteter til brug for menigheden, samt administrationslokaler:
– Og præstegårdshaven udformes, således at menigheden kan mødes der om sommeren. Akkurat som i gamle dage, lyder det fra Ralf Jensen, som slutbemærkning.
Præstegården i Hejls er fra 1817 og fremstår i dag næsten i sin oprindelige skikkelse med taktfaste facader med højt stejlt tegltag og et murværk i røde blanke sten i krydsforbandt.

Se også