Million-beløb til reduktion af klima-udledning

Arla Food øremærker 500 mio. euro årligt til klimatiltag på gårdene.

Arlas administrerende direktør, Peder Tuborgh, ser pointsystemet som et godt redskab.

Fra 2023 vil mælkeprissen, som en landmand modtager fra andelsmejeriet, afhænge af de tiltag, der gennemføres på gården for at øge bæredygtigheden i mælkeproduktionen.

I forvejen arbejder Arla Food sammen med landmændene med et såkaldt årligt ’Klimatjek’ på 8.000 gårde i syv europæiske lande. Her skal den enkelte landmand indtaste svar på 203 spørgsmål til en stor database i forhold til udledning af klimagasser i produktionen. Tjekket skal hjælpe landmanden med at give et billede af de tiltag, der kan reducere udledningen yderligere.

Nyt pointsystem

Det nye er, at man indfører et pointsystem, hvor landmanden kan optjene point i forhold til bl.a. bæredygtigt foder, gødningseffektivitet, levering af husdyrgødning til biogas-produktionen og i forhold til biodiversitet.

I alt er der 19 forskellige punkter, hvor den enkelte landmand kan optjene point.
For hver point vil landmanden så modtage 0,03 eurocent ekstra per kilo leveret mælk. I forvejen modtager landmanden én eurocent per kilo mælk for at indtaste Klimatjek-dataerne. I alt vil det samlet kunne løbe op i fire eurocent per kilo mælk.

”Fremover vil den mælkepris, Arla-landmændene får for deres mælk, ikke kun afhænge af fedt, protein og kvalitet, men også af deres tiltag i forhold til bæredygtighed,” udtaler Arlas bestyrelsesformand, Jan Toft Nørgaard blandt andet.

Nødvendig indsats

Arlas administrerende direktør, Peder Tuborgh, føjer til, at ”bæredygtighedstillægget vil være et effektivt redskab til at fremme yderligere forbedringer.”

Han giver yderligere udtryk for, at landmændene anerkender, at de er nødt til at fremskynde deres indsats for at forblive på forkant med miljømæssigt bæredygtig mejeriproduktion.
Det er ikke småpenge, det gælder, da cirka syv procent af mælkeprisen i sidste ende vil kunne stamme fra de optjente point. Det vil kunne beløbe sig til 500 millioner euro, der årligt skal fordeles mellem andelshaverne.

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.