Borgmesteren ser nu frem til bedre trafikforhold ved afkørsel 65a, Kolding Syd

De utidssvarende ramper ved E 45 Kolding til og fra Tankedalsvej (Rute 25). Til højre det store Schou-bryggeri som ventes at belaste stedet markant med flere biler. ( Foto Palle Skov, Kolding Kommune).

KOLDING/VAMDRUP: Måske er der bedre tider på vej for trafikanterne på Rute 25 fra Vamdrup-området og Midtsønderjylland, som skal til og fra E 45 ved Kolding Syd. Især i myldretiderne, står det helt galt til.

– Vi har netop haft møde med transportmister Thomas Danielsen om problemerne ved Kolding Syd, og han lyttede til os. Det er min opfattelse, at han tog problemer på stedet meget alvorligt. Han kunne godt se, at trafik forholdende ved Kolding Syd nu – og ikke mindst i fremtiden er en udfordring. Derfor ser jeg nu frem til bedre forhold på stedet, siger borgmester Knud Erik Langhoff efter mødet med ministeren.
I mødet deltog også 1. viceborgmester Birgitte Munk Grunnet og udvalgsformand Jacob Ville. Og netop mobiliteten på motorvej E 45 – og Rute 25 – ved Kolding afkørsel 65 a Kolding Syd var i fokus.
Mødet fandt sted på Trinity Hotel ved Fredericia, hvor Trekantområdets borgmestre var samlet til møde med ministeren. Og her blev han præsenteret for de udfordringer, der er generelt med tiltagende trængsel på E45 i området i Kolding-området

Knud Erik Langhoff

Knud Erik Langhoff fortæller, at ved mødet dokumenterede Kolding Kommune over for ministeren de store udfordringer, der er ved Kolding Syd.  De mange bilister der kommer fra Vamdrup-området eller fra store dele af Midtsønderjylland udsættes om morgenen for lange køer af biler og dermed også lange ventetider for at komme ned på motorvejen – eller videre mod Kolding Syd. Og om eftermiddagen, dannes der for at komme op på Rute 25 også lange køer af biler, som stækker helt ud på motorvejen til gene for den øvrige trafik på E 45 i sydlig retning:
– Og det bliver det bestemt ikke bedre, når der hen over stedet om kort tid også skal afvikles trafik for 600 nye medarbejdere og yderligere omkring 200 lastbiler dagligt i forbindelse med store Schou-byggeri, som er i gang ved Tankedalsvej, siger Knud Erik Langhoff videre.

De særlige udfordringer
ved afkørsel Kolding Syd
Derfor blev der ved mødet med ministeren især fra Koldings side zoomet ind på de udfordringerne, der netop er ved 65a Kolding S. Anlægget og ramperne er slet ikke dimensioneret til den mængde trafik, der benytter afkørslen i dag – og slet ikke til fremtiden, som ligger lige om hjørnet:
– Vi ser ind i stærkt øgede trafikmængder. Både ved Tankedalsvej og på motorvejsnettet som sådan. Derfor er det vigtigt, at få udbygget både Tankedalsvej og motorvejen ved Kolding Syd. Og da begge veje tilhører staten, er det Vejdirektoratet, der skal prioritere en ombygning, siger Knud Erik Langhoff. / sebro.

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.