Efterlyser helhedsplan for trafik-investeringer

Poul Erik Jensen, Vamdrup, er formand for den socialdemokratiske gruppe i Kolding byråd.

KOMMUNEN: Formanden for den socialdemokratiske byrådsgruppe, Poul Erik Jensen, er bekymret for de fremtidige trafikforhold i Kolding by og nærmeste omegn. For at undgå hovsa-løsninger efterlyser han en prioriteret langsigtet investeringsplan for de helt nødvendige projekter.

Han peger på lange bilkøer på motorvej E45 omkring Kolding, kaos på Jens Holmsvej og Fynsvej og andre veje i Kolding som allerede velkendte problemer.

– Konsekvensen er ikke kun dyr spildtid for bilisterne. Det er også en tikkende bombe mod den fremtidige udvikling i Kolding Kommune – både når det gælder bosætning og erhvervsudvikling, skriver han i et indlæg på facebook.

Nødvendig langsigtet investeringsplan 

Poul Erik Jensen påpeger endvidere, at der desuden er brug for at få forbedret infrastrukturen i Kolding by: 

– Og det er meget store investeringer, der skal findes penge til i de kommende år – og uden det går ud over velfærden. Derfor er det nødvendigt med en langsigtet helheds investeringsplan for trafikforholdene i Kolding. En god planlagt infrastruktur er afgørende, hvis Kolding fortsat skal være en af landets bedste vækstkommuner, understreger han.

Fremtidige projekter

Han benytter lejligheden til at nævne nødvendige projekter, som enten er i gang – eller som er i støbeskeen:

Forlægning af Jens Holmsvej: 150 millioner kroner. Ombygning af vejkrydset Jens Holmsvej og Fynsvej ved Svineryggen: 50 – 60 millioner kroner. Ny ringvej Vonsild-Tved: 210 millioner, hvoraf første etape er sat i gang til 80 millioner kroner. Ny tilkørselsforhold til nyt erhvervsområde ved Tankedalsvej: 40 millioner kroner. Forbindelsesvej i Nr. Bjært: 125 millioner kroner. Ny motorvejsforbindelse ved Vranderup: 60 millioner kroner. Diverse reguleringer: 55 millioner kroner. Bedre parkeringsforhold i Kolding bymidte: 100 millioner kroner.

/bro

Se også