Opdeling i 10 slags affald

KOLDING KOMMUNE: Alle husstande vil i 2021 få en affaldskasse til farligt affald, såsom spraydåser, batterier, småt elektronik m.m.

Det fortæller formanden for kommunens Teknik-og Miljøudvalg, Jacob Ville (V) efter et møde i udvalget om  den fremtidige affaldssortering for borgerne i Kolding. 

En ny lov siger ellers, at i løbet af 2021 skal der husstandsindsamles ti forskellige slags sorteret affald.

Men for Kolding Kommune gælder, at for at opfylde kravene i loven kan man nøjes med en tilpasning af en allerede bestående ordning for indsamling af affald tæt på borgerne:

Den nuværende ordning opfylder nemlig i forvejen otte af de ti krav, der er optegnet i den nye lov. De to affaldstyper der mangler er mad- og drikkekartoner og såkaldt farligt affald.

– Vi har besluttet, at den eksisterende affaldsordning i første omgang blot skal tilpasses, så der kan sættes flueben ved alle ti typer af affald. Endvidere udvides vores eksisterende stor- skraldsordning, så borgere kan få hentet sække med mad- og drikkekartoner, plast, papir, glas, metal, tekstiler og bundtet pap tolv gange om året i stedet for de nuværende seks afhentninger. 

 /bro

Se også