Smukt voldsted fra middelalderen

- Kongens Holm ligger mellem to åer.

Den træbevoksede Kongens Holm fotograferet en vinterdag med teleobjektiv fra A25 landevejsbroen. Læg mærke til betonresterne af den gamle jernbanebro på bredderne i forgrunden. Bag dem anes sammenløbet mellem Jels å og Nørreåen.

Af Lars Østergaard Jensen 

I løbet af 2020 beskrev vi 27 gamle voldsteder fra middelalderen indenfor 30 kilometer fra Christiansfeld, som var og stadig er oplagte udflugtsmål i disse Corona-tider. I denne artikel besøger vi det smukke voldsted Kongens Holm.

Ved motorvejen nord for Taps starter vandløbet Fovs Å, der efter Revsø skifter navn til Nørreå. På sin færd ud mod Ribe og Vadehavet optager åen mindre tilløb som Simmersted Å og Jels Å. Som perler på en snor lå i de urolige år i middelalderen flere forsvarsanlæg som Stangborg og Mosbjerghøj nær Brænøre, Drenderup ved Ødis, Ebbesholm ved Frørup, Herreshøj ved Bjerndrup, Tovskov og Tovskovvad ved Mølby, Revsø Slotsbjerg og Jels Voldsted langs vandsystemet. 

I denne artikel går turen ud til sammenløbet af Jels Å og Nørreå, hvor et lille voldsted, Kongens Holm, gemmer sig i naturskønne omgivelser. 

Kørselsvejledning

Fra Christiansfeld køres via Hjerndrup og Sommersted ud til Nustrup. Vi skal dog ikke ind i Nustrup og kirken, men drejer før landsbyen til højre og kører halvanden kilometer ud til A25 Kolding – Tønder landevej. Drej nu til venstre og kør knap en kilometer og stil bilen til højre på parkeringspladsen. Herfra går man det sidste stykke hen til landevejsbroen over Gram Å (efter sammenløbet med Jels Å har Nørreå nemlig skiftet navn til Gram Å). 

Fra broen kan man i øst 150 meter oppe ad strømmen se resterne af en gammel jernbanebro og lige ovenfor skimte sammenløbet af Jels Å og Nørreå. Voldstedet Kongens Holm erkendes som en træbevokset lille høj 400 meter ovenfor landevejsbroen. Voldstedet ses bedst, når træerne har smidt bladene.

Efter vores korte ophold på broen går vi tilbage til bilen og kører nu 1,2 kilometer videre nordpå og drejer til højre mod Mojbøl. Efter 2 kilometer når vi frem til et T-kryds i Mojbøl, hvor vi drejer til højre og kommer over den lille Jels Å. 50 meter herefter stilles bilen i vejsiden ved det næste T-kryds. Herfra venter en frisk gåtur på 2 kilometer til højre ud ad den private vej forbi gården Petersholm og videre gennem marker og juletræsbeplantning helt ud til voldstedet i skoven til højre for vejens afslutning.

Beskrivelse

I bogen »Jyske Voldsteder – en vejviser – Jylland 2« fortæller Lennart Madsen, museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, følgende: -Voldstedet er dannet ved, at den yderste, vestligste spids af en landtange, der fra øst skyder sig ud mellem Jels Å og Gram Å – kort før disse mødes – er afskåret med en svagt buet grav. Den derved dannede uregelmæssige tårnbanke har en størrelse på cirka 35 x 25 meter. Mod nord, vest og syd er den omgivet af engene langs de to åer, mens den tørre voldgrav, der er 8 meter bred og over 2 meter dyb, mod øst adskiller den fra landtangen. Her kan selve gården have ligget, men der er ikke spor i skoven efter voldgrave og lignende. Gården kan også være blevet liggende i landsbyen Mojbøl, og selve fæstningen anlagt som en sikkerhed i tilfælde af, at det skulle blive nødvendigt at forlade gården i ufredstider.

Der kendes intet til stedets historie, men ifølge en præsteindberetning fra 1809 fandtes der da både kampe- og mursten på banken. I dag kan der opsamles teglstumper på stedet, slutter Lennart Madsen sin beskrivelse i bogen, der kan bestilles hjem hos Biblioteket eller købes antikvarisk.

Se også