Boligselskab fik grønt lys for stor renovering i Vamdrup

Etagebyggeriet på Buen i Vamdrup som står over for en gennemgribende renovering. (foto: sebro press)

RENOVERING: Varde Boligadministration har nu fået grønt fra Kolding Kommune til at gå i gang med en omfattende renovering og modernisering af 24 etageboliger på adresserne Buen 2-12 i Vamdrup til en samlet pris på 28,78 millioner kroner.

Projektet omhandler renovering og opretning af klimaskærme og efterisolering, samt en total ombygning, som reducerer 24 lejligheder til 20.

Endvidere indgår der planløsninger, som forskønnelse af udearealer og gårdmiljø. Alle de nye boliger bliver 3-værelsesboliger på nær to, som forbliver 2-værelsesboliger. Arbejdet foretages for at fremtidssikre afdelingen med hensyn til fremtidig udlejning. 

Byggesagen har netop afsluttet sin rejse i gennem det kommunale maskineri, som er endt senest med endelig godkendelse i byrådet. 

Under behandlingen af sagen accepterede byrådet blandt andet en mindre overskridelse på 1.173.000 kroner i forhold til det oprindelige projekt, men det er penge, som alene kan henføres til ekstraudgifter til genhusning og flytteomkostninger, idet det bliver nødvendigt at leje beboelsespavilloner, som skal opfylde kravene til BR18, hvilket er ret bekosteligt. Hele herligheden vil medføre en forhøjelse i gennemsnit på ca. 560 kroner. pr. lejemål.                 

 /bro

Se også