Genopretning efter byggesjusk koster boligforening 54 mio.

Genopretningen og renoveringen af boliger i Christiansfeld ventes afsluttet ved udgangen af 2022.

BYGGERI: Arbejdet med at genoprette og renovere boliger efter byggesjusk i Skovparken i Christiansfeld, er i fuld gang. Et projekt, som nu samlet koster godt 54 millioner kroner.

Formanden for afdelingen og næstformand i hovedbestyrelsen, Hans Rohr, fortæller, at det omfattende arbejde forventes helt færdigt ved udgangen af 2022. 

Årsagen til at det hele kom i gang var, at der blev konstateret byggesjusk – i fagsproget kaldet byggetekniske svigt – som bl.a. medførte, at der trængte fugt ind i boligerne.

Det handler om Tyrstrup Andelsboligforenings udlejningsboliger i kvarteret Skovparken i udkanten af Christiansfeld, opført som tæt, lav bebyggelse. 

Genopretningen og renoveringen berørte oprindeligt i alt 54 boliger.

Byggesagen har netop på ny været en tur igennem kommunen, og var på dagsordenen på det seneste byrådsmøde. Herfra blev der nikket ja til et noget dyrere revideret projekt. 

Årsagen til den seneste behandling i byrådet hænger sammen med, at kommunen også skal yde kommunegaranti for den stigning, der er løbet på undervejs i byggeriet.

Den oprindelige godkendelse af projektet i byrådet fandt sted i 2019. Siden er projektet blevet i omegnen af fire millioner kroner dyrere. Tidligere var projektet anslået til at koste 50.639.100 kroner. Nu er prisen 54.353.872 kroner,

Det fremgår af sagsbehandlingen, at det handler om genopretning af byggetekniske svigt, som bl.a. omfatter stabilisering af tagkonstruktionerne, facader, samt fugtrenovering af fundamenter og terrændæk.

Genopretningsprojektet omfatter også, at byggeriet reduceres med 18 boliger, hvoraf tre sammenlægges med andre. Det nye reviderede projekt betyder, at kommunens garanti nu andrager 7 millioner kroner.

Genopretningen og renoveringen af boliger i Christiansfeld er i fuld gang og ventes afsluttet ved udgangen af 2022.

17 nye seniorboliger

Sideløbende med genopretningen arbejder boligforeningen med et projekt omfattende opførelsen af 17 nye seniorboliger. De nye seniorboliger skal bygges på det areal, der er blevet ledigt efter nedrivningen af de 18 boliger. Projekter er  foreløbig anslået til at koste cirka 60 millioner kroner, forklarer Hans Rohr til avisen.                             /bro

Se også