Vikarløsning, der koster kassen

KOMMUNEN: Det har indtil nu kostet en ekstraregning på omkring en million kroner, at Kolding Kommunes seniorforvaltning lader private vikarer pleje en 71-årig, stærkt svækket kvinde i hendes hjem. 

Den utraditionelle løsning er valgt, fordi kommunens egne hjemmehjælpere nægter at gå ind i kvindens hjem på grund af videoovervågning af deres arbejde.

– Men pengene er givet rigtig godt ud, lyder det fra formanden for det politisk ansvarlige seniorudvalg, Søren Rasmussen (DF) til jv.dk.

Kommunen betaler det private vikarbureau Psykiatri Plus for, at kvinden kan få den pleje, hun har krav på.

Søren Rasmussen ser løsningen som en investering i kommunens personalepleje. Han henviser til, at arbejdsklimaet i det videoovervågede hjem ifølge FOA har været meget psykisk belastende for hjemmehjælperne på grund af kvindens ægtefælles kritik af deres indsats. 

/bro

Se også