Direktør forklarer i strid om rundvisninger

Museum Koldings afdeling i Christiansfeld har til huse her i Søstrehuset. (Foto: sebro-press).

Af Svend Erik Brodersen

journalist (DJ)

CHRISTIANSFELD: – Hvis det frygtes, at vi vil nedgradere vores aktiviteter i Christiansfeld, er der tale om misforståelser. Tværtimod. Vores strategi er at styrke afdelingen i byen. Men det er klart, med en sammenlægning sker der forandringer, blandt andet navnet.

Det siger direktør Rune Lundberg, fra Museum Kolding, ovenpå den kritik som nu fratrådte turistguider i byen fremsatte her i avisen i uge 32.

Christiansfeld har selv haft eget turistbureau og egen turistchef, men er nu en del af det nye Museum Kolding, med domicil på Staldgården ved Koldinghus med afdeling hos Brødremenigheden i Søstrehuset i kulturarvsbyen.

Men det er en sammenlægning, der slår gnister. Flere erfarne guider har valgt at stoppe. Det skyldes især utilfredshed med indholdet i en fremlagt kontrakt fra Museum Kolding. Her blev de frataget mulighederne for at tilbyde deres egne »private« rundvisninger, sideløbende med dem Museum Kolding tilbyder. Og det betød mistede indtægter.

De mener også, at en stigning i prisen fra 1000,- kroner til 1350,- kroner for rundvisning af grupper op til 25 personer er helt ude af proportioner:

– Vi mener ikke, at sideløbne private rundvisninger kan forenes i vores regi. Derfor har vore veje desværre måttet skilles. Og sådan er det, siger Rune Lundbjerg.

Hvad angår kritikken mod prisen for rundvisningerne siger direktøren, at den er fastsat efter forsøg. Men viser det sig, at den er forkert, er der plads til justeringer.

Han fortæller videre, at korpset af rundvisere i Museum Koldings regi nu igen er oppe på ti:

– Måske er de ikke så erfarne, men så kan de byde ind med noget andet og nyt, lyder det fra direktøren.

Om kritikken vedrørende at en stigning på »kun« 20,- kroner fra 490,- kroner til 510,- kroner pr. rundvisning til guiderne ikke står i relief til prisstigningen på rundvisning for en gruppe, siger Rune Lundbjerg:

– 510,- kroner gælder for halvanden times rundvisning – og sammenlignet med andre steder, så ligger honoraret i den høje ende, lyder det fra direktøren.

To af de fratrådte guider, Poul Erik Jespersen, Vamdrup og Vivi Autzen, Christiansfeld, har nu stiftet deres eget guidefirma under navnet Christiansfeldguiderne.

Poul Erik Jespersen er uddannet turistfører. Og medstifteren af det nye guidefirma, Vivi Autzen, melder sig ind med en stor erfaring med guidede ture netop i Christiansfeld.

Rune Lundbjerg benytter lejligheden til at ønske held og lykke med det nye tiltag. Han lægger dog ikke skjul på, at han hellere havde set dem i Museum Kolding regi.

Se også