Penge på vej til ældre

KOMMUNEN: Nu kan ældre i Kolding Kommune smile lidt bredere. Der er cirka 1 mio. kr. på vej til de mange frivillige foreninger, der laver aktiviteter og sociale arrangementer for kommunens ældre borgere.

Søren Rasmussen

Pengene skal gå til at sparke gang i aktiviteterne og styrke fællesskaberne i de mange foreninger efter en corona-periode med ned lukninger. I alt vil 107 foreninger på ældreomrdet i den kommende tid modtage et kontant beløb, der kan bruges til at holde en fest, arrangere en udflugt, holde et foredrag eller lave netop den aktivitet, som de synes skaber fællesskab og glæde.

Ud over penge til foreningerne er der afsat cirka 500.000 kroner til indkøb af nye rickshaw cykler, fejring af frivilligdagen og til et projekt om sjov bevægelse for hjemmehjælpere.
Det er seniorudvalget i Kolding Kommune der er den store giver. Og derfor er det også der har besluttet, hvordan de i alt 1,5 mio. kr. skal fordeles.
– Vi ved at de frivillige foreninger gør en kæmpe indsats for kommunens ældre borgere. Uanset om det er aktivitetscentrene, de større klubber som OK, Flora, Ældre Sagen eller om det er små lokale foreninger, så er de med til at styrke fællesskaberne og skabe livskvalitet og glæde i hverdagen hos vore ældre borgere. Og vi ved at rickshaw cyklerne skaber liv og glæde for plejehjemsbeboerne. Derfor har det været helt oplagt for seniorudvalget, at midlerne primært er blevet brugt på disse to områder, siger formanden for udvalget, Søren Rasmussen (DF).
De 1,5 mio. kr. er en del af Kolding Kommunes budgetaftale for 2021, hvor der blev afsat i alt 15,8 millioner kroner til at styrke fællesskaberne efter corona-nedlukningerne. / bro

Se også