Generalsekretær indsættes ved Missionsfest

Afgående generalsekretær for Brødremenighedens Danske Mission, Jens Peter Rejkjær (tv). Tiltrædende generalsekretær, Arngeir Langås (th).

Af Kirstine Høj

BDM holder søndag den 29. august den årlige missionsfest i Christiansfeld, hvor Jens Peter Rejkjær bliver afløst af Arngeir Langås som generalsekretær. 

Efter den årlige missionsfest i Brødremenighedens Danske Mission overtager 51-årige Arngeir Langås posten som generalsekretær fra Jens Peter Rejkjær, som går på pension ved udgangen af august. Arngeir Langås er tidligere missionær i Zanzibar, og han kommer snart til at stå i spidsen for BDM’s missionærer, volontører og sekretariatet med seks medarbejdere. 

Selvom coronarestriktionerne skabte store udfordringer for BDM’s partnere og projekter såvel som for volontører og missionærer i Tanzania, er BDM kommet styrket ud af 2020 og godt ind i 2021. En ny missionærfamilie er kommet godt i gang i Tanzania, og BDM sender i efteråret det største hold unge volontører til Tanzania i mands minde.

Styrket ud af 2020

En omsætning på 5 mio. kroner i 2019 blev forøget til 7,1 mio. kroner i 2020. Samtidig har indtægterne fra frivillige bidrag og indsamlinger kun haft et lille fald, som nok hænger sammen med de mange aflysninger af mange møder i kirker og missionshuse, hvor der ellers bliver indsamlet midler.

På trods af at restriktionerne har påvirket aktivitetsniveauet internationalt og nationalt, har BDM øget sine indtægter gennem handel og genbrug – særligt gennem salget af Herrnhuter-stjerner. Et samlet overskud på 1,1 millioner kroner giver mulighed for at nå endnu længere ud med BDM’s tre hovedformål; forkyndelse, undervisning og diakonalt arbejde.

Se også