Projektet seniorbofællesskab gøres klar til licitation

Finn Hougaard – formand for Tyrstrup Boligforening af 1955. ( Foto: sebro-press).

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ)

CHRISTIANSFELD: Så skulle finansieringen væ-re på plads for det nye seniorbofællesskab, som Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 agter at bygge i boligområdet Skovparken i Christiansfeld. Og det betyder, at projektet nu kan gøres klar til at udbyde i licitation.
Byrådet i Kolding har godkendt finansieringen og reglerne for udlejninger i bofællesskabet. Det handler om et projekt til samlet 35 millioner. Senior-bofællesskabet kommer til at bestå af sytten nyopførte almene familieboliger og et fælleshus.
– Godkendelserne i kommunen betyder, at vores samarbejdspartner, Kuben Management i Kolding, nu kan lægge sidste hånd på licitations-materialet, og det betyder, at nedrivningen af de nuværende boliger, som skal give plads til det nye bofællesskab kan begynde i marts 2022.
Det er helt efter planen, fortæller Finn Hougaard, der er formand for boligselskabet.
Det kommende bofællesskab for seniorer indgår som et led i en omfattende restaurering af hele boligområdet efter byggesjusk.
Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 oplever iøvrigt stor interesse for seniorbofællesskabet. Interessen og behovet understøttes af en undersøgelse, som Kolding Kommune gennemførte i 2019 med deltagelse af borgere fra 55 – 80 år.
Her svarede 45 procent, at et seniorbofællesskab godt kunne være en kommende boligform for dem.
I undersøgelsen deltog i alt 6.246 personer.

Kriterier for lejere
Der er dog visse kriterier, der må opfyldes for lejere af de nye boliger for seniorer. Det fremgår af sagens behandling i kommunen, at alle boligsøgende på indflytnings-tidspunktet skal være fyldt 55 år og ikke have hjemmeboende børn.
Boligforeningen tilstræber endvidere ved udlejning en aldersfordeling, hvor mindst 1/3 af beboerne er under 75 år. I tilfælde af at 2/3 dele af beboerne i seniorbofællesskabet er over 75 år, tildeles boligen til den boligsøgende med højeste anciennitet under 75 år.
Finn Hougaard fortæller, at det bliver administrationsselskabet Dalbo a.m.b.a., som i samarbejde med boligforeningen, der kommer at stå for udlejningen af boligerne og selskabet, får ansvaret for, at anvisning og udlejning sker efter gældende regler.
Det påregnes, at indflytningen i de nye boliger skal ske i sidste halvdel af 2023.

Se også