To foreninger må fortsætte med reducerede bestyrelser

Malene Kjær-Jepsen aflagde på fælles generalforsamlingen beretning for Hejlsminde Strandparken. (Foto: LT)

HEJLS/HEJLSMINDE: Det kniber med at skaffe folk til at besætte ledige pladser i bestyrelser. Og det er både for Hejls/Hejlsminde Lokalråd og Hejlsminde Strandpark. Efter en fælles generalforsamling mangler to medlemmer både i bestyrelsen for Strandpark og lokalrådet. På fællesgeneralforsamlingen, som blev holdt på Hejls gl Skole fremlagde formanden for Hejlsminde Strandpark, Malene Kjær-Jepsen beretning for året der havde båret præg af Corona-nedlukning og lav aktivitet og omtalte, at Hovedhuset på havnen i Hejlsminde har fået indrettet køkken, og at der er lagt nyt gulv. Endvidere arbejder bestyrelsen på at få en shelterplads syd for havnen etableret. Og så benyttede Malene Kjær-Jepsen lejligheden til at efterlyse idéer til nye initiativer.

To medlemmer af bestyrelsen ønskede ikke at fortsætte. Da det ikke på generalforsamlingen lykkedes at finde nye, besluttedes det, at bestyrelsen fortsætter med kun fem medlemmer.

Herefter var der generalforsamling for Hejls/Hejlsminde Lokalråd. Formanden, Christian Kragh, fortalte i sin beretning om alle de aktiviteter, der har været i årets løb og fremhævede, at det nye år byder på Tour de France gennem byen i juli og at der i denne forbindelse iværksættes forskellige aktiviteter. Han fortalte også, at der er en ny kortfilm om området på vej.

Tre medlemmer af bestyrelsen ønskede ikke at fortsætte. Men da de kunne finde et nyt medlem, fik bestyrelsen også her bemyndigelse til at fortsætte med kun fem medlemmer.

Da skal laves en ny
Hejls/Hejlsminde-gin, stille-
de Brugsen i Hejls otte forskellige slags til prøvesmagning, hvorefter der kunne stemmes om den, der faldt bedst i smag.

DF’s lokale kandidat til kommunalvalget 16. november, Molle Lykke Nielsen overrakte på generalforsamlingen sponseringer  på 3000 kroner til nye stolper til Beach-volleybanen og  2.000 kroner til brug for lokalrådets arbejde. 

LT/ bro

Se også