Nedslidt bro erstattes med en ny

CHRISTIANSFELD: Den nedslidte fodgængerbro over omfartsvejen ved Christiansfeld bliver nu erstattet af en træbeklædt stålbro – Dråbebroen – som i sin udformning bliver et unikt kunstværk og vartegn for UNESCO-byen. Den ny bro ventes at stå klar om knapt et år.

”Det bliver en superflot løsning, hvor vi værner om kulturarven og arkitekturen i vores UNESCO-by og samtidig sætter en tyk streg under, at Kolding er en designkommune,” siger borgmester Jørn Pedersen i en pressemeddelelse.

Den nuværende bro – kendt som Den Blå Bro – står til nedrivning inden for en kort årrække. På grund af gamle vandskader er broens beton i så dårlig stand, at broen risikerer at blive til fare for trafiksikkerheden.
Politikerne i Kolding Byråd har overvejet forskellige modeller til en ny fodgængerbro, men nu har partierne i fællesskab bevilget 11 mio. kr. til et projekt, som er udarbejdet af kunstneren Sophia Kalkau.
”Dråbebroen” er arbejdstitlen på den nye bro, som er inspireret af Christiansfelds smukke arkitektur med enkle linjer og fine detaljer. Når sollyset falder gennem broens rækværk, vil lyset tegne lysende dråber på brodækket. Dråbernes form vil variere hen over dagen og efter årstiderne.
Dråbebroen  vil forbinde den gamle bykerne med det åbne landskab vest for byen.  Fodgængerbroen og de tilhørende stier har gennem årtier forbundet den historiske bykerne med det åbne landskab vest for byen, hvor det romantiske haveanlæg Christine Ro ligger.

”Med den nye bro sikrer vi, at byens borgere og de mange turister også fremover kan vandre eller cykle direkte fra UNESCO-byen og ud til Christinero og ud til Tyrstrup Kro, som jo også ligger vest for omfartsvejen. Broen skaber sammenhæng og kommer til at gavne både turisme og det daglige friluftsliv for byens borgere,” siger Jørn Pedersen.

Dråbebroen forventes at komme til at ligge midt imellem Lindegade og Nørregade, i kirketårnets akse, og vil således ikke hindre det direkte kig fra gaderne og ud i det åbne land. Brødremenigheden har sammen med Kolding Kommune peget på denne placering. Når man kommer som fodgænger og cyklist vestfra, vil man i vintermånederne få et direkte indblik til kirketårnet.
Bag projekter med den nye forgængerbro står Sophia Kalkau, Brødremenigheden, Rambøll, Schønherr Landskabsarkitekter og Kolding Kommune.
Samtidig har Brødremenigheden i Christiansfeld netop modtaget en donation på 16,5 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til renovering af Enkehusets vest fløj til museumsbrug. Restaureringen af bygningen vil skabe autentiske rammer for museet og give byens mange besøgende mulighed for at stifte bekendtskab med Brødremenighedens historie, står der videre at læse i pressemeddelelsen fra kommunen.

Se også