Donation fra A. P. Møller-fond sikrer restaurering af historisk bygning

 

Donationer – senest fra A.P. Møller fond på 16, 5 millioner – sikrer 
renovering af den historiske bygning, Enkehuset, i Christiansfeld

Af Svend Erik Brodersen
Journalist (DJ)

CHRISTIANSFELD:  Det historiske Enkehuset i Christiansfeld bliver nu restaureret og omdannet til museumsbrug.  Ejeren af huset, Brødremenigheden i Christiansfeld, har netop modtaget en donation på 16,5 millioner kroner fra en A.P. Møller fond til formålet.
Og det sikrer, sammen med tidligere donationer, økonomien bag projektet.

 “Det er med stor glæde, at Brødremenigheden i Christiansfeld har modtaget en donation på 16,5 millioner kroner fra ”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal” til renovering af Enkehusets vest fløj til museumsbrug, siger Brødremenighedens præst Jørgen Bøytler og formanden for menigheden Kate Thomsen i en pressemeddelelse.
  Ved restaureringen skal der lægges vægt på, at Enkehusets historiske overflader og bygningsdele i videst muligt omfang bevares samtidig med, at nutidens tekniske krav til huset sikres.
Restaureringsprojektet er lagt i hænderne på arkitektfirmaet Linjen fra Horsens.
(Læs mere det kommende nummer af Christiansfeld Avis).

Se også