A.P. Møller-fond redder Enkehuset i Christiansfeld

Käte Thomsen – formand for Brødremenigheden (tv.) og Jørgen Bøytler, Brødremenighedens præst – med Enkehusets vestfløj, som kan restaureres for midler fra donationer: Foto: sebro-press).

Af Svend Erik Brodersen

CHRISTIANSFELD: En stor donation fra en A.P. Møller-fond på 16,5 millioner kroner betyder, at den gamle historiske bygning Enkehuset i Christiansfeld nu reddes, restaureres og omdannes til museumsbrug.

»Det er med stor glæde, at Brødremenigheden i Christiansfeld har modtaget den store donation fra »A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal« til renovering af Enkehusets vestfløj til museumsbrug«, siger Brødremenighedens præst, Jørgen Bøytler og formanden for menigheden, Käte Thomsen.

Og det er ikke første gang, A.P. Møller-fonden tilgodeser midler til restaureringen af historiske huse i UNESCO-byen. Inden for de seneste ti år har A.P. Møller-fonden bevilget 38 millioner kroner til Søstrehusets renovering, og 4,3 millioner kroner til renovering af Brødremenighedens kirkegård, Gudsageren.

Imponerende arkitektur

Brødremenigheden i Christiansfeld grundlagde byen i 1771-1773. Og i 2015 blev byen optaget på UNESCO’s verdensarvsliste på grund af dens enestående kulturelle traditioner og imponerende arkitektur. Siden har byen oplevet et stærkt stigende besøg af turister og andre interesserede.

Enkehuset er et af Brødremenighedens tre historiske korhuse, og det sidste store korhus i Christiansfeld, der renoveres. Huset blev oprindeligt opført i slutningen af 1700-tallet som bosted for menighedens enker samtidig med, at de kunne blive passet og plejet af søstrene fra nabohuset, Søstrehuset.

Autentiske rammer

I dag fremstår Enkehusets vest-fløj med en meget høj grad af autenticitet, som det er vigtigt at bevare. Eksempelvis er mange af husets overflader bevaret i original stand fra tiden, hvor menigheden praktiserede kor-systemet. Vestfløjen har de senere år rummet store dele af Brødremenighedens Museums omfattende samling af historiske genstande, som hidtil har været opbevaret uden adgang for offentligheden.

»Restaureringen af bygningen vil med støtte fra bl.a. A.P. Møller-fonden skabe autentiske rammer for museet, og give byens mange besøgende mulighed for at stifte bekendtskab med Brødremenighedens historie«, fortæller Jørgen Bøytler og Käte Thomsen.

Ved restaureringen skal der lægges vægt på, at Enkehusets historiske overflader og bygningsdele i videst muligt omfang bevares, samtidig med, at restaureringen sikrer nutidens tekniske krav til huset.

Restaureringsprojektet er lagt i hænderne på arkitektfirmaet Linjen fra Horsens.

Tidligere donationer

Udover den seneste donation fra A.P. Møller- Fonden, støtter Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond projektet med 100.000 kroner. Og både Augustinus Fonden og Johanne og Aage Louis-Hansen Fonden har hver bevilget 6 millioner kroner til projektet.

Se også