Kommunen betaler selv for den nye Dråbebro

Den nye bro vil komme til at se sådan ud. Den gamle blå bro (billedet herunder) trænger ifølge kommunen til at blive udskiftet. Da vi sidst skrev om broen ville kommunen forsøge at skaffe en del af midlerne gennem fonde. Men nu har kommunen vedtaget at betale de 11 mio. kr. selv.

Af Svend Erik Brodersen

Journalist (DJ)

CHRISTIANSFELD: Den nuværende fodgængerbro over Forbindelsesvejen udenfor Christiansfeld, kendt som Den Blå Bro, skal erstattes med en ny bro, som kommer til at hedde Dråbebroen. 

Udskiftningen, som koster 11 millioner kroner, skal ske fordi den nuværende bro er nedslidt.

Det er de to lokale politikere, Jacob Ville og Molle Lykke Nielsen, der har presset på for at få broen udskiftet.

»Det bliver en superflot løsning, hvor vi værner om kulturarven og arkitekturen i vores UNESCO-by og samtidig sætter en tyk streg under, at Kolding er en designkommune,« siger borgmester Jørn Pedersen.

Den nuværende bro står til nedrivning inden for en kort årrække. På grund af gamle vandskader er broens beton i så dårlig stand, at den risikerer at blive til fare for trafiksikkerheden.

Politikerne i Kolding Byråd har overvejet forskellige modeller til en ny bro, men nu har partierne i fællesskab bevilget 11 millioner kroner til et projekt, som er udarbejdet af kunstneren Sophia Kalkau.

»Dråbebroen« er arbejdstitlen på den nye bro, som er inspireret af Christiansfelds smukke arkitektur med enkle linjer og fine detaljer. Når sollyset falder gennem broens rækværk, vil lyset tegne lysende dråber på brodækket. Dråbernes form vil variere hen over dagen og efter årstiderne, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Fodgængerbroen og de tilhørende stier har gennem årtier forbundet den historiske bykerne med det åbne landskab vest for byen, hvor det romantiske haveanlæg Christinero ligger.

»Med den nye bro sikrer vi, at byens borgere og de mange turister også fremover kan vandre eller cykle direkte fra UNESCO-byen og ud til Christinero og ud til Tyrstrup Kro, som jo også ligger vest for Forbindelsesvejen. Broen vil skabe sammenhæng og vil  gavne både turisme og det daglige friluftsliv for byens borgere,« siger Jørn Pedersen.

Divergerende

udmeldinger

Der er imidlertid lidt divergerende udmeldinger om, hvor den nye Dråbebro forventes helt præcist at komme til at ligge. En melding siger midt imellem Lindegade og Nørregade, i kirketårnets akse. En anden melding går på, at broen skal føres over Forbindelsesvejen i en direkte linje fra Lindegade.

Bag projekter med den nye forgængerbro står Sophia Kalkau, Brødremenigheden, Rambøll, Schøn-herr Landskabsarkitekter og Kolding Kommune.

Se også