Høring om tillæg til spildevandsplan afsluttet

09.11.21
LUNDERSKOV: Den offentlige høringsperiode for et tillæg til bestående spildevandsplan i Lunderskov Nord er netop afsluttet.
Tillægget har været i høring de seneste otte uger. Det omfatter en ny ledning for overfladevand.
Hos kommunens oplyses, at der er modtaget en indsigelse mod tillægget fra en af tre direkte berørte grundejer, hvor ledningen skal lægges ned på private grunde.
Spildevandstilægget forventes endelig godkendt på et byrådsmøde 14. december. Hvis byrådet får kommunen ret til at ekspropriere den nødvendige private jord til ledningen.
Den nye ledning skal lede overfladevandet separat fra et bestående regnvandsbassin til den nærliggende Dollerup Sø.

bro.

Se også