Lokalplan for nye boliger godkendt

09.11.21
STEPPING: Byrådet i Kolding har godkendt et forslag til en lokalplan, der giver plads til 14 nye boliger i Stepping.
Det betyder, at indkomne indsigelser mod forslaget ikke er imødekommet.
Indsigelserne gik primært på udformningen af en vejforbindelse til og fra det nye boligområde.
Godkendelsen i byrådet betyder, at byggemodningen af de nye grunde nu kan sættes i værk.
bro.

Se også