Bestyrelse vil opgive lokalt boligselskab og lægges under Kolding

Overraskende forslag fra helt ny bestyrelse om at fusionere Tyrstrup Andelsboligforening med ALFABO i Kolding.

Tyrstrup Andelsboligforening står bl.a. for de mange boliger på Tømmervænget.

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ)

CHRISTIANSFELD: Der er lagt op til en dramatisk ekstraordinær generalforsamling i Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 den 1. december på Brødremenighedens Hotel.

Foreningens nye hovedbestyrelse foreslår overraskende, at foreningen nedlægges og samtidig fusioneres ind i det store Kolding-boligselskab, ALFABO – det tidligere Lejerbo.
Hovedbestyrelsen vil på den ekstraordinære generalforsamling prøve at få medlemmernes opbakning til fusionen, som betyder total nedlæggelse af den store lokale boligforening, Tyrstrup Andelsboligforening af 1955, og at alle foreningens aktiver overdrages til ALFABO i Kolding.
Det overraskende forslag om nedlæggelse af Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 er fremsat af en helt ny hovedbestyrelse, som er valgt her i efteråret. Og det kommer i en periode, hvor foreningen er i fuld gang med at renovere boliger efter byggesjusk i Skovparken, og hvor der er fuld gang i etableringen af et nyt spændende seniorbofællesskab.

Skal endnu en lokal
institution forsvinde?
Avisen erfarer, at det bestemt ikke er alle, der er lige tilfredse med, at den lokale boligforening sådan uden videre nedlægges. For det betyder, at endnu en lokal forening flyttes væk fra byen og ind til Kolding. Og hermed mistes lokal indflydelse, mener kritikere.
Hvis hovedbestyrelsen får sit forslag gennemført på den ekstraordinære generalforsamling, er det nemlig helt slut med Tyrstrups Andelsboligforenings virke. Det foreslås nemlig samtidigt, at den nuværende aftale med administrationsselskabet Dalbo opsiges og at alle administrative opgaver også overdrages til ALFABO.
Egentligt skulle den ekstraordinære generalforsamling allerede have været holdt. Men på grund af en fejl i indkaldelserne har man måttet udskyde det til den 1. december. Hvis bestyrelsens forslag om nedlæggelse vinder tilslutning på generalforsamlingen 1. december, så kræves det, at fusionen skal endeligt godkendes på endnu en ekstra generalforsamling. Den er på forhånd indvarslet til mandag den 6. december på Brødremenighedens Hotel.
Hvis foreningen skal nedlægges, kræver vedtægterne, at halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen og at 2/3 af de afgivende stemmer er for forslaget. Er mindre end halvdelen mødt, men er mindst 2/3 af de afgivende stemmer for forslaget, afholdes en ny ekstraordinær generalforsamling inden for to uger efter den første generalforsamling. Og her kan forslaget – uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede – endeligt vedtages.

Se også