Billigere fjernvarme er måske på vej til Christiansfeld

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ)

Fjernvarmeprisernes himmelflugt får Christiansfeld Fjernvarme til at tænke
i nye og billigere løsninger, som skal drøftes på generalforsamlingen.

CHRISTIANSFELD: Alt tyder nu på, at der er billigere fjernvarme på vej til de cirka 1000 husstande, som er tilsluttet byens fjernvarmenet.

Allan Kirk Jensen.

Når der er generalforsamling til april vil bestyrelsen anbefale en løsning, som kan afløse brugen af den dyre naturgas, der er hovedvarmekilden i dag.
Det fortæller formanden for Christiansfeld Fjernvarme, Allan Kirk Jensen. Han vil dog ikke på nuværende tidspunkt røbe, hvilken løsning bestyrelsen vil foreslå. Det må vente, siger han.
Christiansfeld Fjernvarme er nu det eneste varmeselskab i Trekantområdet, som ikke enten er tilsluttet – eller som har aftaler med det fælles kommunale varmeselskab TVIS om leveringen af billigere grøn varme. Vi har spurgt hvorfor?
– Det er, fordi en tilslutning til TVIS-nettet hidtil har været en meget stor udgift, som vi selv har skullet betale helt og fuldt. Men det har på det seneste ændret sig, så der nu kan træffes aftale om at TVIS betaler forsyningsledningen, og at vi så køber varmen hos dem bindende for en periode på 30 år, lyder svaret fra Allan Kirk Jensen.
I øjeblikket er hovedvarmekilden til varmeværket i Christiansfeld den meget dyre naturgas – suppleret med varme fra varmepumper og fra et større solcelleanlæg. Sidstnævnte leverer mellem 20 og 25 procent af det samlede varmeforbrug.
Gaspriser på
himmelflugt
Det, der har fået fjernvarmens bestyrelse og ledelse til nu for alvor at tænke på alternative løsninger, er naturgasprisens himmelflugt. Mens opvarmningen for en gennemsnitsbolig i byen på 130 kvadratmeter for blot et par år siden var 12.500 kr., så kommer den med seneste stigninger i gasprisen fra 1. februar helt op 19.000 kr.! Og det er ingen, der siger, at prisstigerne på naturgassen stopper her:
– Gennemsnitsprisen for opvarmningen af en bolig på 130 kvm ligger i øjeblikket på 15.000 kr. Og der satset vi på at komme til at ligge, siger Allan Kirk Jensen.
Vælges løsningen med TVIS, bliver det nødvendigt, at grave en ny gasledning ned fra et punkt på TVIS-nettet et sted i Kolding by til Christiansfeld. En strækning på 15-20 kilometer.
Flere Fjernvarmeselskaber i Trekantområdet har på det seneste valgt løsninger i samarbejde med TVIS. Senest er Vamdrup blevet tilsluttet TVIS-nettet i Lunderskov. Og Bredsten og Jelling i Vejle Kommune vil også have TVIS-varme fra Vejle. Derfor skal der bygges forsyningsledninger fra Vejle by.
TVIS er navnet på et fælleskommunalt varmeselskab med Kolding, Vejle og Fredericia kommuner som ejere.

Se også