Gydegrus i Sønderskov Bæk skal sikre ørredbestanden

Af Lars Østergaard Jensen

I december smøgede bestyrelsesmedlemmer i Aller Å Sportsfiskerforening ærmerne op for at udlægge grus i den lille Sønderskov Bæk ved Taps til gavn for ørreder og smådyr.

Nyklækkede ørredunger med deres ”madpakke”, blommesækken lige efter at være kommet frem fra gydegruset i april

Miljøprojektet udførtes i samarbejde med Kolding Kommune, der har gode erfaringer fra andre vandløb.
Pengene til projektet kommer fra fisketegnsmidlerne, der finansierer en særlig ”gruspulje”, hvor sportsfiskeforeninger, der varetager fiskeplejen i vandløb, kan ansøge om støtte til udlægning af gydegrus og skjulesten.
For at få tildelt støtte er det en forudsætning, at vandløbsmyndigheden (kommunen) og lodsejere skriftligt har givet projektet grønt lys.

Derfor behøver
ørreder grus
Før udlægningen af gydegruset på den nederste strækning af Sønderskov Skov var bunden dækket af sand, der var et goldt miljø for fisk og smådyr.
Lad os kort fortælle, hvordan udlægning af grus forbedrer livsbetingelserne for fiskelivet:
Vandløbets voksne ørreder, der resten af året lever længere nede i åen eller ude i havet, trækker sidst i efteråret op til sådanne små bække for at gyde.
Hunnen vælger en plads med frisk strøm og grusbund. Her lægger hun sig på siden og slår kraftigt med halen, så sten og grus hvirvles op og der danner en grube.
Under gydningen glider hannen op på siden af hunnen, og under skælven gydes æg og sæd ud over stenene.
De befrugtede æg dækkes med sten og grus, når hunnen forbereder en ny grube foran den første. Hanfisken holder i mellemtiden andre hanner og ægrøvere på afstand.
Æggene klækkes omkring april, hvor de små babyørreder kommer frem fra gruset og ernærer sig af en blommesæk under bugen, som de tærer på den første tid og ellers holder sig i ro. Når blommesækken efter halvanden måned er opbrugt, begynder den lille ørred at æde smådyr.
Efterhånden som ungen vokser til, søger den længere ned ad åen.
Ved en alder af 2 år trækker mange af ørredungerne nu ud i Lillebælts rige fødekammer, mens andre forbliver hele livet i vandløbet.
Efter 2 til 4 år trækker både hav- og bækørreder tilbage op i den bæk, hvor de kom til verden for selv at gyde og videreføre slægten.

Også i Kokær Bæk
Jesper Andersen fra Aller Å Sportsfiskerforening fortæller, at man har udført flere lignende projekter de senere år som for eksempel i Kokær Bæk samt i en lille bæk ved Toftegårdsvej.
Foreningens tidligere udsætninger er for længst afløst af miljøforbedrende tiltag som udlægning af gydegrus, der sikrer en langt mere robust og selvreproducerende ørredstamme i vandløbet.

Se også