Danish Agro investerer 8 mio. i at reducere støv- og støj

SJØLUND: Virksomheden Danish Agro i Sjølund agter at reducere støj og støvgener med en investering på 8 millioner korner.

Danish Agro vil fjerne et omstridt udendørs ”påslag”, som generer naboerne med støv og støj.
Virksomheden har – efter omtale i Christiansfeld Avis – nu fremlagt en tidsplan for investeringen, som omfatter flytning af påslaget indendørs. Og med kontrolleret udluftning.

Overskridelse godkendt
Planen har kommunen netop godkendt, også selv om et påbud udstedt med krav om at støv- og støjgenerne skulle have været helt elimineret ved udgangen af 2021.
Sagsbehandleren Christian Dahl Jacobsen fra Kolding Kommune forklarer til avisen, at man har godkendt overskridelsen af tidsfristen på grund af, at der nu laves en større ombygning.
Ombygningen skal være tilendebragt senest midt i juni 2022, altså lige før høsten sætter ind.

Et lille skridt på vejen
– Det er da endnu et lille skridt på vejen i den rigtige retning, men der et stykke vej endnu, før forholdene for os her på vejen bliver tilfredsstillende, siger Bettina Thomsen i Sjølund.
Det udskældte påslag er det sted i virksomheden, hvor store tunge lastbiler næsten døgnet rundt, året rundt, aflæsser korn fra landmændene med store støj- og støjgener til følge for naboerne:
– Selv om de flytter påslaget, så vil vi fortsat være generet af trafik ned tunge lastbiler. For tilsyneladende skal bovægten på stedet bliver liggende. Og før den også er væk forsvinder lastbilerne, jo ikke, siger Bettina Thomsen.
Christian Dahl Jacobsen forklarer videre, at det er rigtigt, at lastvognstrafikken ikke forsvinder. Men den reduceres betydelig, fordi lastbilerne ikke mere skal vende på pladsen foran påslaget, men ifølge den nye plan kan fortsætte kørslen til vejning nr. 2.

Ikke helt tilfreds
Betina Thomsen er dog fortsat bekymret for, at flytningen af påslaget indendørs ikke ændrer nok. Der er fortsat frygt for ejendomsskader fra den store sådsædsmaskine og fra den fortsatte trafik med tunge lastbiler.
Som tidligere omtalt slår husene på Silovej, store synlige revner. Blandt andet er en tidligere stationsbygning, som ligger som genbo til virksomheden. hårdt ramt med revner. Ejeren er ikke tvivl om, at den tunge lastvognstrafik og vibrationer fra maskinen, som Danish Agro selv betegner som verdens største såsædsrenser, bærer skylden for de synlige skader.
Det handler i øvrigt om en bygning, som netop er opført til at kunne modstå rystelser fra tunge tog, og hvor ejeren påpeger, at revnerne i husets murværk er af ny dato. Huset ejes af Jan Hansen.
Kommunen har ligeledes, som tidligere omtalt i oktober 2021, i forbindelse med sagen, udstedt et direkte skærpet påbud til Danish Agro. Og her står:
”Danish Agro påbydes, at inddække påslaget så støv ved aflæsning holdes inden for egen port. Dette arbejde skal være udført senest 1. januar 2022”

 

Se også