Succes med præst i hjemme- plejen fører til udvidelse

Efter halvandet år med hjemmehjælpspræst i Taps udvides ordningen nu også til Domhusgade hjemmehjælpsdistrikt.

”Hjemmehjælpspræsten er en gave, der giver personalet mulighed for at hjælpe borgere, som har det svært”, siger teamleder i Taps Anette Bonnesen.
I hverdagen arbejder præsten Maria Frederiksen og hjemmehjælpens personale sammen. Maria Frederiksen tilbyder samtaler hjemme hos borgerne, når livet er svært. Det er personalet i hjemmehjælpen, der formidler tilbuddet til borgerne.
Siden opstarten i maj 2020 er det blevet til 70 hjemmebesøg og 100 møder med personale i både dag- og aftenvagter, fortæller Maria Frederiksen.
Havde corona ikke spændt ben, kunne det have været flere, men ved siden af hjemmehjælpen passer hun også sit arbejde som sognepræst, sorggruppeleder, beredskabspræst og vikar for sygehuspræster.
Hjemmebesøgene danner rammen om eksistentielle samtaler mellem borger og præst, f.eks om det svære i tilværelsen. Maria Frederiksen fortæller, at samtalerne ofte handler om sygdom, afmagt, sorg, brud og tab. Selvom hun ikke kan ændre på borgerens oplevelser, så gør det faktisk en forskel at få lov til at fortælle sin historie. At blive set og hørt af et andet menneske, kan i sig selv lette det, der tynger.
Det er sognene i Kolding Provsti, der beviliger penge til hjemmehjælpspræstens løn, og de har nu besluttet, at en større del af Maria Frederiksens tid skal bruges i hjemmehjælpen.
”Formålet er at bruge folkekirkens ressourcer på at være der, hvor mennesker er”, siger provst Grete Wigh-Poulsen. Initiativet bakkes op af Kolding Kommunes chef for hjemmehjælp Tina Andersen: ”Den kommunale hjemmehjælp og sygepleje fortsætter meget gerne samarbejdet med hjemmehjælpspræsten”.
Personalet fortæller, at borgerne i Taps hjemmehjælpsdistrikt er glade for Maria Frederiksens besøg.
Henri.

 

Se også