Påskehøjtiden fejres i Brødremenigheden

Pastor Jørgen Bøytler fortæller om påsketiden i Brødremenigheden:

Påsketiden er også i Brødremenigheden præget af både forkyndelsen af den korsfæstede Jesus og af den opstandne Jesus Kristus. Påskens budskab er i Brødremenighedens teologiske tradition et gennemgående, ja helt nødvendigt element. Det begynder jo allerede dagen før Palmesøndag med Betaniatimen lørdag aften. Så kommer Palmesøndags gudstjeneste kl. 10.30 og Hosiannagudstjeneste om eftermiddagen kl. 17.00.

Pastor Jørgen Bøytler får som sædvanligt en meget travl påskeuge. Han medvirker ved alle gudstjenester.

Mandag og tirsdag i den stille uge er der læseforsamlinger, kl. 19.00, og onsdag aften er der nadverforberedelse. I løbet af læseforsamlingerne læses tekster fra Bibelen, som handler om begivenhederne, der førte frem til påsken. Disse forsamlinger har en stemning af fordybelse og meditation.

Skærtorsdag er der formiddagsgudstjeneste, det er også en læseforsamling, hvor teksterne omkring nadverens indstiftelse læses. Om aftenen samles menigheden med det ene formål at fejre den hellige nadver.

Langfredag er der gudstjeneste om formiddagen. Om eftermiddagen holdes så, hvad nogen opfatter som den smukkeste gudstjeneste i Brødremenigheden, nemlig “Kristi dødstime”, hvor koret bl.a. synger den latinske hymne: “Ave verum corpus”, hvor der er tekstlæsninger, afbrudt af vers, der synges af menigheden. Klokken 15.00, (ved den niende time) læses skriftstedet om Jesu død, orglet spiller sagte satsen “Hellige herre Gud”, hvorefter der, mens kirkeklokkerne ringer, er tid til personlig bøn. Derefter synges en takkesalme for Jesu død, og stemningen i gudstjenesten skifter gradvist fra det sorgfulde til glæde og lovsang, fordi Jesus døde for al synd og ondskab i verden.

Påskemorgen fejres den måske mest berømte gudstjeneste i Brødremenigheden. I år begynder gudstjenesten kl. 5.50. Denne gudstjeneste begynder i stilhed inde i kirken. Der skal ikke afsløres så meget mere her, ud over, at efter et kvarters tid afbrydes gudstjenesten, og alle vandrer ud på Gudsageren, hvor gudstjenesten afsluttes.

Kl. 10.30 er der igen gudstjeneste i kirken med korsang. Det gælder for alle gudstjenester og forsamlinger, at alle og enhver er hjertelig velkommen. Påskens budskab er godt nyt for alle, slutter Jørgen Bøytler, som er Brødremenighedens præst.

Se også