Jacob Ville taler ved Skt. Hans bål i Hejlsminde

På stranden ved Hejlsminde er der hvert år flere Skt. Hans bål. (Foto: Hejlsminde Camping.)


Efter den mørke corona-periode genoptages nu den gamle tradition med et bål Skt. Hans Aften nær årets længste dag.

Det sker mange steder, bl.a. på Hejlsminde Strand ud for Badehotellet.

Taleren er i år byrådsmedlem Jacob Ville, og der vil være mulighed for at købe øl, vand og pølser. Børnene vil på et eget velegnet bål kunne lave snobrød og riste skumbananer.

– Arrangementet skal ses i sammenhæng med opblomstringen af kulturlivet i Hejlsminde, hvor den store musikfestival – Danmark Dejligst – på havnen d. 2. juli er det foreløbige højdepunkt, fortæller Thorben Lundø, som er med til at arrangere bålaftenen.

– At det lille landsbysamfund kan løfte aktiviteterne i en kommune, hvor den store by, Kolding, er dominerende, skyldes alene at folkene i området bakker op og engagerer sig.
Det kan der være mange grunde til, men en væsentlig årsag er selvfølgelig, at det er sjovt at være med i fællesskabet, og at man har en forståelse af, at vi alle hver især må gøre noget, hvis der skal ske noget. Mange mennesker vil gerne nyde arrangementer, når de er der, men man må altså også yde, hvis tingene skal ske. Sovebyer er der nok af i Danmark, siger Thorben Lundø.

Hvis man vil vide mere – og evt. tilbyde sin assistance, kan man henvende sig til Hejlsminde Camping. Isært når det gælder musikfestivallen.

Se også