Besparelse rammer tre skoler i lokalområdet

Der bliver fællesundervisning på tværs af årgange på Ødis Skole, Fynslundskolen og Forbundsskolen i Skanderup.  

Forbundsskolen i Skanderup – hvor der lægges op til undervisning af flere årgange i én klasse.

FÆLLES: Et enigt Børne- og uddannelsesudvalg i Kolding Kommune har åbenbart hen over alles hoveder besluttet, at klasser på tværs af årgange på mindre skoler fremover skal slås sammen til én klasse. Øvelsen skal skaffe kommunen en årlig millionbesparelse i lærerlønninger.

Det handler om tre skoler i vores lokalområde. Det er Ødis Skole, Fynslundskolen ved Jordrup og Forbundsskolen i Skanderup, som foruden Skanderup også betjener Gelballe og Hjarup.
Ordningen skal træde i kraft allerede fra næste skoleår, hvis der over to følgende årgange er mindre end 25 elever i én klasse.
At besparelsen kommer nu skyldes, at et tidligere besluttet sparekrav på cirka ti millioner kroner på udvalgets budget, ikke blev gennemført i den tidligere byrådsperiode.
Både skolebestyrelser på de berørte skoler, tillidsrepræsentanter, skolelederforeningen og Kolding Lærerkreds har afleveret indsigelser i sagen. De mener, at ordningen vil betyde, at flere forældre og elever vil fravælge de tre skoler.  Og her er især Ødis Skole i forvejen hårdt presset i konkurrence fra naboskolen, Stepping Friskole.

Handler ikke kun
om besparelser

Freddy Christensen – det  handler ikke kun om besparelse

Freddy Christensen (kons.) Vamdrup, og medlem af Børne- og uddannelsesudvalget, er bestemt ikke enig i protester. Han er godt tilfreds med beslutningen:
– Det eneste rigtige er, at gennemføre fællesundervisning i mindre skoler med små klasser. Det handler ikke kun om besparelser. Med fællesundervisning kan vi både sikre fortsat kvalificeret undervisning af små klasser med uddannede lærere, og sikre bedre socialvilkår for de enkelte elever. Og begge dele er meget vigtige, lyder det fra Freddy Christensen.
Og da vi talte med ham lørdag, kendte han endnu ikke noget til de mange protester og den hårde kritik fra skoleledere, skolebestyrelser og lærere:
– Jeg kender kun til et par enkelte protester, og det er vel ikke mere, end man som politiker kan forvente i sager af den art, siger han.
Freddy Christensen afviser, at ordningen kan medføre lukning af skoler:
– Der er da besparelser i ordningen, men vi indfører den også for at sikre en fremtid for de små skoler. Det handler i øvrigt tiltag, som for længst er gennemført med succes i flere af vore nabokommuner, lyder det fra det konservative byrådsmedlem fra Vamdrup.

Kritik af forvaltningen

I sagen kritiseres også, at beslutningen åbenbart er taget hen over hovederne på skolerne. De har ikke været orienteret om, at et så vidtgående forslag var på vej i det kommunale system.
Det beklages af politikerne med meldingen om, at en sådan fremgangsmåde ikke er i orden. Og det har ført til, at forvaltningen i fremtiden skal gå i dialog med skolerne, før sådanne forslag lægges frem til politisk vedtagelse. /sebro.

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.