Det bliver nemmere at komme af med affaldet

Fra årsskiftet kan du komme også af med affaldet på på genbrugspladserne i din nabokommune.

Nu må du også snart bruge genbrugspladsen i din nabokommune – og borgere fra nabokommunen må bruge din.

KOMMUNEN/FÆLLES.  Fra nytår bliver det meget nemmere for private borgere med bil i hele Trekantområdet at komme af med deres affald på en genbrugsplads.

Som et forsøg i et år vil de syv kommuner nemlig slå dørene op for alle på de i alt 22 genbrugspladser i den bemandede åbningstid både på hverdage og i weekenderne.

Hidtil har det været sådan, at pladserne er brugerfinansierede, og at det der for kun er personer med bopæl i kommunen samt sommerhusejere, der må anvende kommunernes genbrugspladser. Men det bliver altså med den nye ordning ændret fra 1. januar 2023.

Reglerne skal følges

Brugerne af forsøget skal dog følge de regler, som er gældende for genbrugspladsen i den kommune, hvor de benytter den. Kommunens affalds- og genbrugsfolk mener ikke, og at ordningen vil medføre væsentlige forskydninger i affaldsmængderne. Dette vil dog blive fulgt nøje i forsøgsperioden

Forsøget forventes heller ikke at få økonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner. Men dette følges også. Og så skal der også laves brugerundersøgelse, inden kommunernes politikere om et års tid tager stilling til, om ordningen skal gøres permanent – eller standses. / sebro

 

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.