Yrsa Mastrup udpeget til Parasportrådet

Det skaber stor glæde at være med i sport og vinde en medalje.

Ved årsskiftet træder det nye Parasportråd sammen for første gang.

Parasportrådets formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for parasporten i Kolding Kommune og skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og parasporten samt sikre idræt på lige vilkår.

I den forbindelse er der blevet udpeget en repræsentant fra Fritidsrådet til at sidde i Parasportrådet, og her faldt valget på Yrsa Mastrup.

Yrsa Mastrup (V), medlem af Fritidsrådet og nu medlem af Parasportrådet.

”Jeg glæder mig til at skulle repræsentere Fritidsrådet i Parasportrådet, fordi jeg synes, at parasportområdet rummer en masse muligheder, som både kan komme mennesker med og uden funktionsnedsættelser til stor gavn. Og så er jeg sikker på, at vi i Parasportrådet kan gøre en forskel, når det kommer til at sikre idræt på lige vilkår for alle.”

Det nye Parasportråd skal arbejde med en lang række emner, som generelt skal sikre de bedst mulige forhold for parasporten.

De skal bl.a. være en støtte for de lokale idrætsforeninger, så disse kan udvikle og forbedre mulighederne for at dyrke idræt for mennesker med funktionsnedsættelser og/eller sindslidelser.

Samtidig skal de også sikre et stærkt samarbejde med de lokale foreninger for at komme i mål med ønsket om bedre forhold for parasporten.

Parasport er for mennesker med funktionsnedsættelse.
Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.