Ikke flertal for flere penge til landsbyerne

Molle er skuffet over andre byrådsmedlemmer.

På udvalgsmødet i Natur-, Klima- og Miljøudvalget, 10. maj, behandlede vi forslag til de kommende forhandlinger om budget.

I valgkampen og i tidligere byrådsperioder har et af mine fokusområder været landsbyerne. I valgkampen lovede jeg at ville arbejde for disse i de næste fire år og kæmpe for at styrke tilskuddet til kommunens pulje til udvikling af landsbyerne.

Grunden til dette ligger i den fantastiske ånd, det frivillige arbejde, der udføres i vore landsbyer og ikke mindst de fantastiske resultater, der skabes og styrkes i fællesskaberne.
Mit forslag om at styrke arbejdet i landsbyerne med 500.000 kr. som et punkt, der skulle fremsendes fra et samlet udvalg til budgetforhandlingerne, skabte meget overraskende modstand i udvalget. Jeg vil sige, at forslaget blev langt fra modtaget på den måde, arbejdet med budgetforslag normalt bliver modtaget af medlemmerne i udvalgene. Så jeg måtte forlange afstemning om forslaget.

Nu ved jeg, at mange af udvalgets medlemmer tidligere har udtalt sig positivt om lokaldemokrati, og på det første møde i udvalget lige efter det nye byråd trådte sammen gav jeg udtryk for min holdning om dette værdifulde arbejde, og ikke én i udvalget var uenige.
Men mit forslag den 10. maj var der nul opbakning til, så det er op ad bakke. Men ét er åbenbart, hvad der bliver sagt og lovet i en valgkamp, og så det, der arbejdes med, når først man bliver valgt.

Jeg arbejder for det, jeg har sagt i valgkampen, og det er meget vigtigt for mig. Så Dansk Folkeparti fremsætter budgetforslaget igen til budgetforhandlingerne.

Molle Lykke Nielsen
Byrådsmedlem for
Dansk Folkeparti
Mosegyde 11, 6094 Hejls

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.