En stor tak til Albert

På vegne af Christiansfeld Kegleklub har Kristian Sølvsten Grøn skrevet følgende mindeord om Albert Højgaard Jensen.

Den 31. december 2020 døde Albert Eduard Højgaard Jensen på Kongebrocentret i Christiansfeld, og dermed har vi taget afsked med et kært menneske og en personlighed, som virkelig har betydet meget i vort lokalområde – og det gælder ikke mindst for Christiansfeld Kegleklub. 

Albert blev født den 4. maj 1926 på en ejendom i Agersnap, som ligger mellem Ølgod og Grindsted. De var 10 søskende og den ældste blev født i 1912 og den yngste i 1932.

Albert fra en juleturnering i Cuben december 2017.

Agersnap fylder umådelig lidt på landkortet, men der er ingen tvivl om, at det var en egn, som havde en stor plads i Alberts hjerte. Og hvis man ikke vidste, hvor han kom fra, så kunne man tydeligt fornemme det på hans dialekt, som stadig havde noget af den hjemlige klang. Han kendte sin egns historie mere end nogen anden, og her kan jeg bare nævne det fæstegårdssystem, som for Agersnaps vedkommende går helt tilbage til 1600-tallet, noget, som han har nævnt for mig et par gange.

Og skal man sætte lidt flere ord på Alberts liv og levned, så må det absolut være ordene trofasthed, pligtopfyldenhed, personligt engagement, ildhu, og ikke mindst hans humor og altid smittende humør er noget, som vi alle har nydt godt af. Det var altid en fornøjelse at være sammen med Albert; man kunne blive så glad og fro – som det hedder med et gammelt udtryk – i selskab med Albert, og i den sammenhæng må vi også nævne Esther og det glade smil, som hun altid møder os med. For der er for mig ingen tvivl om, at deres tætte forhold var det brændstof, som gav næring i Alberts store engagement.

Albert havde en fabelagtig hukommelse, og det var en hukommelse, som han havde arvet fra sin mor, som døde i 1983 i en alder af 92 år. Det var en hukommelse, som kom ham til gode i alt det, som han havde med at gøre – også som guide i Christiansfeld. Og denne evne kombineret med en fantastisk fortælleevne gjorde det til en kæmpe oplevelse at være med ham på en rundvisning i byen. Han var 92 år, da han desværre måtte stoppe som guide, og det gjorde ham ondt. Og det skyldtes ikke tabet af hukommelsen eller manglende fortælleevne, men rygproblemer. Vi andre guider kunne godt føle os lidt forpustede, når vi var færdige med den 1½ time, som rundvisningen i byen jo tager. Men efter en sådan rundvisning er der flere hold, som undertiden har bedt Albert om at stige ind i bussen for at køre rundt og fortælle om den gamle grænse og Skamlingsbanken, en ekstra tur på 2 timer. Godt klaret af en mand på over 90 år, og man fristes næsten til at klappe i hænderne og råbe HURRA.

Besøgte man Albert og Esther på den gamle Høkkelbjerg skole, så kunne man næsten blive slået af forundring over den guldgrube af bøger og dokumenter, som reoler og skabe var fyldt med. Og man kan være sikker på, at han havde læst det hele, og skulle han have glemt et eller andet i dette omfattende materiale, så er jeg sikker på, at han hurtigt kunne finde frem til det næsten med lukkede øjne. Der var system og orden i de mange arkivalier, og de arkivalier, som vedrørte Christiansfeld Kegleklub, har han overdraget til kegleklubben, og det er vi meget taknemmelige for.

Det lille frø til Christiansfeld Kegleklub begyndte med, at otte glade keglespillere sammen med Albert i 1992 hver uge kørte til Kolding for at spille kegler, og det foregik i Ældre Sagens regi i KIF-centret. Bare 5 år efter, i 1997, stiftedes Christiansfeld Kegleklub med Albert som dens første formand. Men kronen på det, som med rette kan kaldes for Alberts livsværk, kom, da Cuben skulle bygges. Og med sit utrolige engagement fik han byrådet overbevist om, at Cuben naturligvis også skulle indeholde en keglehal. Det lå nemlig ikke i kortene fra begyndelsen, og som påskønnelse for denne indsats blev det besluttet – uden Albert vidste det -, at der over døren til keglehallen skulle stå: ALBERT HALL. 

Albert er altså én af de pionerer, som har været med fra begyndelsen, og vi skylder ham en stor tak for det gode og solide arbejde, som han har præsteret i klubben. Derfor var det også ganske oplagt, at Albert blev æresmedlem i Christiansfeld Kegleklub, da han i 2007 blev afløst af Asbjørn Kjelde som formand.

I 2017 kunne kegleklubben fejre 20 års jubilæum, og i den forbindelse blev Albert bedt om at fortælle om klubben og dens oprindelse. Det gjorde han så godt, at et par stykker nede fra salen udbrød: »Det var da fantastisk!« Talen kan stadig høres på Christiansfeld Kegleklubs hjemmeside.

Æret være Alberts minde!

Se også