Tre ansatte i lægehus på Lysestøbervej

Personalet i lægehuset består af sygeplejerske Mona Brunbjerg Christensen, læge Mikkel Kristensen og jordemoder Signe Marie Plenge.

Efter en turbulent start er lægeklinikken på Lysestøbervej i Christiansfeld nu kommet ind i en stabil periode, både for patienterne og for de tre ansatte.

Klinikken var i en menneskealder drevet af læge Lars Hertel, der selv overtog klinikken af sin far. En længere periode var broderen Jens Christian Koch Hertel også praktiserende læge på Lysestøbervej. Men Lars Hertel måtte på grund af sygdom stoppe brat den 1.oktober 2020. 

Især den første måned var der problemer for den nye ejer. Og det hjalp da heller ikke på det, at Region Syddanmark kom til at trykke et forkert telefonnummer på sygesikringskortet.

Klinikken er nu ejet af læge Trine Rønnov, og drives i samarbejde med Nordic Medicare A/S. Mange læger vil ikke binde sig økonomisk til at blive i samme by i mange år. Derfor har man fundet på modellen med at have en ejer udefra, som så ansætter læger og øvrigt personale. 

Team på tre

Det nye team i lægehuset på Lysestøbervej har dog ikke planer om at forlade Christiansfeld igen.

– Vi er rigtig glade for at være i Christiansfeld. Vi har fået skabt en rigtig god arbejdsplads og håber at kunne blive her i mange år, siger Signe Marie Plenge. Hun er uddannet jordemoder og har i 11 år arbejdet som jordemoder i et lægehus i Aabenraa. Hun beskriver sig selv som klinikkens ”alt-mulig-medarbejder”.

Læge Mikkel Kristensen blev færdiguddannet i 2007 i almen medicin. Han har tidligere bl.a. arbejdet i en almen praksis i Fredericia samt indenfor psykiatrien.

– Vi er blevet taget godt imod. Folk i Christiansfeld og omegn er meget venlige, og vi kan rigtig godt lide byen, siger Mikkel Kristensen, mens han spiser sine sunde gulerødder i middagspausen.

– Overvejer du at flytte til Christiansfeld-egnen?

– Det er der ikke foreløbig planer om. Jeg er født og opvokset i Fredericia, ligesom min hustru. Og vi har jo mange af vores relationer der, siger han.

Den tredje medarbejder i lægeklinikken er Mona Brunbjerg Christensen. Hun er sygeplejerske og bor i Sommersted. Hun har også tidligere arbejdet i Vamdrup i en årrække. 

Tid til patienterne

– Vi har organiseret os, så andre varetager administrationen, hvilket giver os tid til at passe arbejdet med patienter, som jo er det, vi er allerbedst til og som skaber den bedste arbejdsglæde, forklarer de tre. 

Mona og Signe tager sig både af at passe telefonen, der mest ringer om formiddagen, og af konsultationer med patienter. Det er fx kontrol af diabetes, blodtryk, blodprøver til sygehusene, gravide, børneundersøgelser, gynækologiske undersøgelser og meget mere. Alt sammen i samarbejde med Mikkel.

Corona – få besøgende

– Mikkel taler rigtig meget i telefon med patienterne, da vi af hensyn til smittefaren skal have så få patienter fysisk i klinikken som muligt. Det er ikke optimalt, men et vilkår lige nu. Til gengæld tager han sig god tid til at sætte sig ind i tingene, og vi oplever, at de fleste går glade herfra, fortæller Signe.

– Skal I flytte ind i det kommende lægehus?

– Som det ser ud nu flytter vi ind i det nye Sundhedshus på Kongensgade i begyndelsen af 2022. Indtil da bliver vi her på Lysestøbervej 4.

Henri.

Se også