Der mangler brandmænd – men ikke i Christiansfeld

De lokale bakker fortsat op om det frivillige brandværn.

Jens Erik Lind – brandkaptajn og stationsansvarlig for TrekantBrand station Tyrstrup i Christiansfeld. (Foto: sebro-press).
Brandstationens adresse: Christian X Vej 5 i Christiansfeld. Det er herfra – TrekantBrand Station Tyrstrup – de frivillige brandmænd rykker ud fra, når uheldet er ude. (Foto: sebro-press).

CHRISTIANSFELD: – Når vi på vores hjemmeside søger flere frivillige brandmænd, så er det mest for at være lidt på forkant. I øjeblikket er vi 26 mand, og det skulle være tilstrækkeligt til, at vi kan mønstre mandskab nok til en indsats.

Ord fra brandkaptajn for Tyrstrup Frivillige Brandværn og stationsansvarlig på TrekantBrand’s station Tyrstrup i Christiansfeld, Jens Erik Lind.

Mangel på deltidsbrandmænd og frivillige brandmænd er åbenbart et problem mange steder rundt om landet. Og vurderingen er, at problemet med at skaffe brandmænd er stigende. 

Her i området meldes der om, at der mangler brandmænd ved brandstationerne både i Vamdrup og Lunderskov.

– Ja vi er nok lidt heldige her på vores station i Christiansfeld. Men selv om det ikke er et problem her og nu med at skaffe folk nok, så kan vi da risikere problemet også kommer til os, siger Jens Erik Lind.

Nu er det heller ikke så lige til at blive frivillig brandmand. Der skal et års uddannelse til, før en ny mand kan og må deltage i udrykninger. Og så skal de også helst bo og arbejde tæt ved brandstationen. Kravet er nemlig, at der skal rykkes ud senest fem minutter efter, at alarmen er modtaget.

Brandkaptajn og stationsansvarlig, Jens Erik Lind, ser dog fortrøstningsfuld på fremtiden for stationen i Christiansfeld, hvad angår mandskab. Det sker bl.a. fordi, der – ud over de 26 mand stationen har til rådighed nu – er yderligere en mand under uddannelse.

 

Stolt brandkaptajn

Brandkaptajnen er stolt over, at der stadig er interesse blandt unge i området for at blive frivillig brandmand: 

– Her i Sønderjylland går vi ind til opgaven på helt frivillig basis – altså helt uden løn, siger Jens Erik Lind. Han tror også, at der vil melde sig folk i fremtiden. Ikke mindst fordi der er tradition for gennem generationer at bakke op om det frivillige brandværn i byen. Derfor er det ikke så vanskeligt at skaffe brandmænd her i området:

Jens Erik Lind finder også grund til at rose arbejdsgivere og virksomheder i området for deres store forståelse for den samfundsopgave, det er at redde værdier og menneskeliv ved at fritage medarbejdere, der er brandmænd fra deres normale arbejde, når alarmen lyder. 

 

Rygraden i beredskabet

Deltidsbrandmænd og frivillige brandværn er rygraden i det danske redningsberedskab. På de mindre brandstationer er de ene om at klare opgaverne. På de større stationer supplerer de fastansatte fuldtidslønnede brandmænd.

Her i lokalområdet får borgerne hjælpen fra de to frivillige brandværn i Tyrstrup (Christiansfeld) og Stepping og fra deltids stationerne i Vamdrup og Lunderskov, samt i en del af området fra TrekantBrand’s station i Kolding.

De to frivillige brandstationer er typisk bemandet med et sted mellem 20-30 mand. Deltidsstationerne med 15-16 mand.

Fra station Tyrstrup rykkes der ud med sprøjterne mellem 70 og 100 gange årligt. De fleste udrykninger går med hjælp i lokalområdet, mens en mindre del går med hjælp længere væk. Det sker, primært når der er bud efter redningshjælp ved ulykker med fastklemte.                       /bro

Se også