Kommunen har taget ved lære af protester: Ingen nye energianlæg før borgerne er spurgt

Alternative clean environmental friendly energy by windmills for production of electricity Funen Denmark

KOMMUNEN: Politikerne i Kolding Byråd vil åbenbart ikke risikere gentagelse af en sag fra Taps/Frørup, hvor protester fra lokale beboere mod at få nye vindmøller som naboer tvang kommunen til helt at skrotte en plan for vindmøller. I fremtiden skal berørte borgere tages med på råd. 

Beboernes protester mod at få vindmøller trukket ned over hovederne var massive fra Taps og Frørup. 

I en lang periode mødte der grupper fra lokalområdet op til byrådsmøderne i Kolding medbringende protestbannere. En aktion, der utvivlsomt har sat sine spor.

At inddrage berørte borgere før etableringen af nye energianlæg som vindmøller, biogasanlæg og solcelleanlæg har nemlig fået en central placering i en ny række principper for, hvor fremtidige vedvarende energianlæg i kommunen skal etableres.  

Det hedder blandt andet: »… at nye anlæg skal opføres i tæt samarbejde med de pågældende lokalområder, hvor de tænkes opført«.

Godt naboskab

De nye principper er delt op i generelle principper. De gælder for alle typer af vedvarende energianlæg. Samt specifikke principper for de enkelte teknologier som solceller, biogas og vindmøller:

– Vi er helt med på, at biogasanlæg, solcelleparker og vindmøller påvirker et lokalsamfund og den enkelte borger, der har bolig tæt på anlægget. Derfor er det første af de generelle principper, meget vigtige. De pålægger udviklerne af nye anlæg at samarbejde tæt med lokalsamfundet, og der skal ikke herske tvivl om, at vi tager det gode naboskab til vedvarende energianlæg meget alvorligt, siger formanden for kommunens Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Birgitte Kragh (V).

Biogasanlæg

Placeringen af nye biogasanlæg har også skabt debat og kritik rundt om i kommunen. Også her gælder, at kommunen er løbet ind i protester fra utilfredse borgere:

– Når vi skal etablere nye biogasanlæg, skal vi selvfølgelig overholde de nationale lovkrav. Men vi har samtidig her i kommunen valgt at øge de vejledende minimumsafstande, så vi nu siger, at der som udgangspunkt skal være en afstand på mindst 500 meter til nærmeste bolig og mindst én kilometer til nærmeste boligområde. Den nationale vejledning er kun på henholdsvis 300 meter og en halv kilometer, fortæller Birgitte Kragh.

Vindmøller

Hvad angår etablering af vindmøller læner byrådet sig op ad de gældende lovkrav, men med mulighed for at øge afstandskrav for at sikre hensyn til naboer og landskab.

Om større solcelleanlæg i åbent land hedder det i principperne: »… at man vil være særlig opmærksom på at sikre behørige afstande til boligbebyggelser.« 

Der er dog her ikke fastsat konkrete minimumsafstande til disse anlæg, da det efter byrådets mening vil afhænge af anlæggets synlighed, terrænet, beplantning, og lignende forhold.

Endvidere er det vedtaget af et enigt byråd, at det for hvert enkelt vedvarende energianlæg gælder, at projektet skal politisk behandles og godkendes, inden det bliver gennemført.

/ bro

Se også