Regering dropper omdiskuteret ekstra motorvej

Bekymrede husejere og lodsejere i lokalområdet kan ånde lettet op - og dog!

Sådan har Vejdirektoratet forestillet sig, at en eventuel ny motorvej skulle krydse Rute 32 (Koldingvej) umiddelbart vest for Lunderskov. Illustration: Vejdirektoratet.

MOTORVEJ: Mange bekymrede husejere og lodsejere vest for Lunderskov og Vamdrup kan ånde lettet op. Regeringen har nu i et trafikoplæg droppet den omdiskuterede Hærvejsmotorvej.

Med udspillet har mange berørte borgere med flere nu endeligt fået klar besked om, hvad regeringen ønsker. Står det til regeringen, kommer der ingen hærvejsmotorvej.

Det betyder, at truslen om at få en motorvej tværs gennem deres huse eller over deres jorder nu er rykket betydeligt længere væk. 

Men helt væk truslen er ikke. Regeringen skal have flertal i Folketinget for sin plan. Og her venter der nok hårde forhandlinger. Det er nemlig ikke alle partier på tinge, som synes, det er en god idé at droppe netop Hærvejsmotorvejen.

Ud over at droppe Hærvejsmotorvejen er de øvrige forslag til linjeføringer for en ny motorvej vest for Kolding fra Vejdirektoratet også droppet. Regeringen mener, det er tilstrækkeligt at udvide motorvej E 45 rundt om Kolding med flere spor. 

Den omdiskuterede Hærvejsmotorvej handler, som tidligere omtalt her i avisen, om en ny motorvej fra en tilslutning til E45-motorvejen i nord, forbi Billund, og vest om Lunderskov og Vamdrup til E45 ved Haderslev. 

Det er ikke den helt store overraskelse, at regeringen ikke vil have en hærvejsmotorvej. Transportminister, Helge Engelbrecht, har ved flere lejligheder ladet skinne igennem, at nye motorveje her i området ikke lige var hans kop te.

Om hærvejsmotorvejen har Engelbrecht udtalt:

– Der er dårlig samfundsøkonomi i en hærvejsmotorvej, som alligevel ikke kan aflaste motorvej 45 i tilstrækkeligt omfang.

Den prioritering skuffer komiteen bag Hærvejsmotorvejen.

Men lokalt i Lunderskov og Vamdrup klappes der nok mest i hænderne over regeringens udspil. Og ikke mindst hos Vamdrup Byforum. Herfra har man helt officielt erklæret sig som modstander af Hærvejsmotorvejen med begrundelsen, at vejen ville hæmme byens igangværende udvikling af nye boligområder mod syd og vest.

Det ventes, at der fortsat fra især borgerlig side vil blive presset på for alligevel at få hærvejsmotorvejen realiseret. Den oprindelige idé til projektet er nemlig kommet fra bl.a. Venstre-borgmestrene i Billund, Vejle, Kolding og Vejen kommuner.                   

/bro

Se også