Tyrstrupgaards tidligere ejer fylder 80 år

Bente og Niels Erik Schultz-Petersen foran deres fædrene gård, Tyrstrupgaard.

Af Henri Nissen

En kendt christiansfelder gennem en menneskealder, proprietær cand.agro. Niels Erik Schultz-Petersen, fylder 80 år den 25. april.

Niels Schultz-Petersen solgte i 2018 herregården Tyrstrupgaard til Avlscenter Eskegaard A/S i Fjelstrup.
Tyrstrupgaard havde da været i familiens eje siden 1919. Og Tyrstrupgaard spillede en vigtig rolle, da byen blev grundlagt i 1773.
Brødremenigheden købte gården af Kongen/staten og anlagde en by med særlige frihedsrettigheder på Tyrstrupgaards jorder.
Prisen var dengang 1000 rigsdaler.
Herregården stammer helt tilbage fra 1300-tallet, og der hørte tidligere mange gårde under den, og der var to møller, fortæller Niels, som sammen med sin hustru Bente har forsket i gårdens historie.
Da Sønderjylland efter 1. verdenskrig kom tilbage til Danmark, besluttede Brødremenigheden at sælge gården i 1919 til Niels’ farfar Johannes. Derefter overtog faderen Erik gården i 1945.

Karriere i London
Efter studentereksamen fra Haderslev Katedralskole aftjente Niels sin værnepligt ved Den Kgl. Livgarde,
og afsluttede som sergent.
Han tog kandidateksamen i landbrugsvidenskab og blev derefter ansat i Landbrugsrådet som sekretær, og blev senere forfremmet til direktionssekretær.
Fra Landbrugsministeriet blev han udsendt som landbrugsattaché til London, hvor han udover det britiske kongerige (United Kingdom) også havde ansvaret for relationerne til Irland.
Det var også i London, at Niels mødte sin kommende hustru Bente, som mange kender fra hendes guide-virksomhed i byen, på Koldinghus og Trapholt.
I 1977 flyttede familien tilbage til Christiansfeld for at overtage den fædrene gård, som i de næste år blev udvidet.
Fra 1980-1993 var Niels Schultz-Petersen redaktør for Agrologisk Tidsskrift (om landbrug). Fra 1982-2006 var han bestyrelsesmedlem i forsikringsselskabet Tryg, og fra 1995-1996 formand for De samvirkende Frøavlerforeninger, og dermed formand for brancheudvalget og medlem af Landbrugsrådet.
Han er stadig medlem af en række foreninger og medlem af Realdanias landbrugsforum.
Efter at have ejet Tyrstrupgaard i 40 år besluttede parret at sælge gården, som omfatter 200 hektar land. Ingen af de tre børn var interessseret i at blive landmænd. Anne Therese arbejder i Finansforbundet i København som scient.pol., Marie Louise hos Arkil. Og Niels Christian er cand.mag. i historie, men arbejder dog i Landbrugets Videncenter.
Forældrene var heldige at kunne overtage et hus for enden af Nørregade, så de herfra kan kigge over på den fædrene gård og huske de mange minder.

Se også