Kendt ejendom i Christiansfeld sælges nu til højest bydende

Kommunen fastholder, at Lindegade 58 skal bibeholdes som erhvervsbyggeri

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ)

CHRISTIANSFELD: – Vi har valgt at afhænde gården nu, fordi vi ikke har brug for den. Og vi har valgt at bibeholde gårdens beliggenhed i et lokalområde for serviceerhverv, både af hensyn til naboerne og fordi det kan betyde flere arbejdspladser til byen.

Ord fra borgmester Jørn Pedersen (V). Og det handler om den kendte ejendom Lindegade 58 i Christiansfeld, som kommunen har udbudt til salg.
Bygningerne har stort set stået tomme i flere år, og de ligger som nabo til Arla Mejeri. De har bl.a. huset Teknisk Forvaltning i den gamle Christiansfeld Kommune.
Siden kommunesammenlægningen i 2007, har bygningerne været brugt til flere forskellige formål, som fx 0den lokale hjemmeplejegruppe og som materielgård.
– Men efter at vi har samlet hjemmeplejen i Taps, har det været planen at sælge ejendommen, siger Jørn Pedersen.
Og nu er ejendommen sat til salg for mindst 1,4 millioner kroner og vil blive solgt til højest bydende:
– Vi ved godt, at der er vist interesse for at købe og indrette boliger på stedet, men det synes vi ikke er en god ide. Ikke mindst fordi ejendommen ligger lige indtil Arla Mejeriet, og boliger så tæt derpå, på sigt godt kan skabe problemer, siger borgmesteren,
– Kravet er derfor, at bygningerne skal bruges til serviceerhverv, kontorer eller for eksempel administration, lager og garage. Og i øvrigt er den gamle del af bygningskomplekset fredet som bevaringsværdig, og det betyder, at der ikke må foretages ændringer udvendigt, uden det først er godkendt af kommunen.
– Prisen er fastsat efter en vurdering af en ejendomsmægler, og at den efter nogens opfattelse er lav, skyldes, at en ny ejer skal forvente udgifter til renovering af bygningerne, lyder det fra Jørn Pedersen.

Se også