Festlig formiddag i friskolen

Aller Friskole kan glæde sig over gode støttebeløb fra fonde og virksomheder til gavn for børnene.

Søren Lund Nordea sammen med en flok unge »naturforskere« ved Aller Mølledam.

Aller Friskole har i 2020 og 2021 modtaget og fået tilsagn om mange fondspenge og tilskud, så derfor indbød man tirsdag den 22. juli sponsorer og avisen for at vise og fortælle om legeanlæg, udekøkken og bålsteder, som er blevet finansieret til glæde for eleverne på friskolen. 

Viceskoleleder Karen Tychsen bød velkommen og takkede Støtteforeningen, repræsenteret ved Malene Skovfoged Skøtt, Søren Lund fra Nordea Bank samt ikke mindst AKT-pædagog Morten Lang, og fortalte om de bygninger og de undervisningsmaterialer, som skolen har fået takket være beløb, der vil give en ny dimension i den daglige undervisning. 

Derefter orienterede Malene Skovfoged Skøtt om støtteforeningens rolle, når det gælder om at skaffe penge til alt det sjove på skolen, hvilket man gør via private medlemskaber, sponsorfirmaer samt fonde. I år har man samlet ikke mindre end omkring 400.000,- ind og har til næste år allerede fået lovning på 220.000,- ligesom man på nuværende har sendt ansøgninger ud for omkring 250.000,- til projekter, som Morten Lang er idemand til. Støtteforeningen arbejder i samarbejde med ASU&B (Aller Sogns Ungdoms og Borgerforening). 

Søren Lund fra Nordea Bank fortalte om, hvordan man har støttet friskolen blandt andet på grund af de fantastiske oplæg, som skolen har udviklet; herunder blandt andet undervisningsaktiviteter ude i naturen.

Besøg ved
Aller Mølledam

Morten Lang fortalte om formiddagens program. Første punkt var Aller Mølledam, hvor 5. og 6. klasse indsamlede og studerede smådyr, mens elever fra 7. 8. og 9. klasse enten lavede pandekager i bålhytten eller arbejde med træværktøj ved det nye shelterområde under skovens træer.

Aktiviteter på skolen og sportspladsen 

Efter besøget ved mølledammen gik turen tilbage til skolegården, hvor 1.2. og 3. klasse lærte nye ting via bevægelsesundervisning. Derefter gik turen ud på sportspladsen til det flotte udendørs undervisningshus og til legeanlæggene og Parkourbanen med soundboks, hvor 4. klasse slog sig løs samt Kongesletten og rutschebanen fremstillet af et gammelt genbrugsrør.

Jublen ville ingen ende tage blandt børnene, da bilen fra Hjem Is pludselig rullede ind på sportspladsen og uddelte gratis is som afslutning på en festlig formiddag hos Aller Friskole.

Fonds- og støttebeløb i 2020 og 2021

Nordea: Parkourbane, shelter, bålsted og krible krable 187.501  Nordlys: Madpakkehuset 114.501 kr. 

Spar Bank Nord: Udekøkken Madpakkehuset 10.000 kr.

Støtteforening: Diverse udeliv i Skolegården 52.000 kr.

Kolding Kommunes landsbyforum: 158.000 kr.

More and Play: Legeplads tilskud 60.000 kr.

Øvrige fonde: 250.000 kr.

Producenter

Parkourbanen fremstillet af Blaabjerg Leg, der også sponsorerede gratis is på dagen.

Madpakkehuset fremstillet af Timbcon ApS.

Udekøkken fremstillet af Jema Agro.

/Lars

 

Se også