Kommunale brølere i rap!

KOMMUNEN: Kommunale brølere kommer åbenbart i denne sommer i rap. 

Kommunen har ved en fejl slettet tinglyste servitutter på 214 ejendomme i Seest uden at give de involverede borgere besked.   Planankenævnet har stoppet et stort byggeri af 86 boliger ved Stadion vej i Kolding, fordi der er givet kommunal byggetilladelse på et forkert grundlag. Og en kommunalt udstedte byggetilladelser for de nye højhuse ved Skamlingvej også erklæret for ulovlige.

Brøleren vedrørende ejendommene i Seest blev kun opdaget, fordi en beboer henvendte sig til kommunen med sin store undren over et værkstedsbyggeri, som hans nye nabo var i færd med at opføre.   Hos kommunen erkender man blank fejlen – men siger blot, at det er der bare ikke noget at gøre ved, skriver jv.dk , som også har bragt historien til torvs .

Planankenævnet har sat en stopper for byggeriet af de 86 boliger ved Stadion vej – blandt fordi kommunen har medregnet friarealer i byggeplanerne    og det betyder, at bebyggelsesgraden er overskredet.  Det betyder, at Kolding Kommune skal i gang med at lave et nyt plangrundlag, som skal i ny offentlig høring og igen godkendes politisk, før Birch Ejendomme fra Silkeborg kan komme i gang med sit projekt.

Boligbyggeriet ved Stadionvej har i øvrigt undervejs i planlægningen stødt på modstand både hos beboere i området og Danmarks Naturfredningsforening af hensyn til åbeskyttelse.

Og endelig har  Planankenævnet erklæret, at de nye højhuse ved Skamlingvej er opført i strid med lovgivningen. 

/bro

Se også