Behørigt afsked med formand gennem 13 år

Asbjørn Kjelde til venstre sammen med sin afløser på formandsposten, Emil Andersen. (Foto: Lars Østergaard Jensen).

CHRISTIANSFELD: På generalforsamlinger i Christiansfeld Kegleklub blev der sagt behørigt farvel til Asbjørn Kjelde, som har været formand de seneste 13 år.

Mødet blev holdt på Den gamle Grænsekro, og grund af corona-restriktionerne var der både generalforsamling for 2020 og 2021. Der deltog 146 medlemmer.

Mødet blev indledt med spisning. For de efterfølgende generalforsamlinger blev Henning Rewitz valgt som ordstyrer. Herefter redegjorde den nu afgåede formand, Asbjørn Kjelde, for de problemer, som corona’en havde givet foreningen – herunder udsættelse af sidste års generalforsamling.

Takketale
til Asbjørn Kjelde

Asbjørn Kjelde har af helbredsmæssige årsager den seneste tid virket som næstformand. Foreningens nuværende formand, Emil Andersen, takkede Asbjørn Kjelde for indsatsen i klubben:

– Du har besluttet, at tiden er inde til at gå på pension. Det har vi i bestyrelsen beklaget, men har modstræbende taget det til efterretning. I 2020 ville du også gå af, men da udsatte vi generalforsamlingen et år for at beholde dig lidt længere, lød blandt andet fra Emil Andersen.

Asbjørn Kjelde blev af generalforsamlingen udnævnt som æresmedlem – med medfølgende diplom og æresbrev.

Til at udfylde den manglende plads i bestyrelsen i stedet for Asger Kjelde valgte forsamlingen Leo Knudsen. Også Kristian Sølvsten Grøn ønskede af helbredsmæssige grunde ikke at genopstille som suppleant. Han erstattedes af Leif Krog.

Kort om Kegleklubben

Christiansfeld Kegleklub havde stiftende generalforsamling 12. august 2003. Før dannede KIF-centret i Kolding ramme om træning og kampe.

Da Christiansfeld Kommunes sportscenter, CUBEN, kom til, flyttede klubben ind i kegleanlægget »Albert Hall« – opkaldt efter klubbens daværende formand, Albert Højgaard Jensen. Med flytningen er antallet af medlemmer steget støt og udgør i dag cirka 270.

Lige fra starten har foreningens aktiviteter først og fremmest været baseret på tilbud for pensionister og efterlønnere. 

/lars /bro 

Se også