Lokalhistorisk Arkiv: De passer på byens historie

Fra arkivets fælleslokale. Flittige frivillige er i fuld gang ved computere, med at registrere de historiske effekter, så de let kan findes, hvis nogen skulle få brug for det. Fra venstre Jørgen Steenberg, Jens Peter Jensen, Bente Kevid Madsen, Peter Riewe, August Juhler, Nels Thorsgaard, (stående) og arkivets daglige leder, Jytte Ludvigsen.

Tekst og foto:

Svend Erik Brodersen

Journalist (DJ)

CHRISTIANSFELD: En lille gruppe borgere sætter hver onsdag hinanden stævne i Søstrehusets østfløj. Her gemmer de byens spændende historie på hylder og i skuffer og indtaster på computere, så det let kan findes.

En rundgang i bygningen under ledelse af formanden for arkivet, Nels Thors-
gaard, viser, at arkivfolkene har perfekte forhold at arbejde under og for at opbevare det, der skal gemmes for, at historien om byen og egnen kan huskes og fortælles:

– Østfløjen blev totalt renoveret i 2014 og 2015. Da arbejdet var færdigt flyttede arkivet fra en lejlighed på Nørregade 1, hvor der ikke var meget plads i kun tre små rum. Så det var noget af en gave, vi fik, da vi kunne flytte her til Søstrehuset, fortæller Nels Thorsgaard.

Brødremenigheden, som ejer Søstrehuset, stod for renoveringen. Kommunen lejer lokalerne og stiller dem frit til rådighed for Lokalhistorisk Arkiv:

Alle er frivillige

– Til gengæld er vi meget billige i drift. Vi er alle frivillige, og kaffen og rundstykkerne til morgenkaffen betaler vi selv på skift, fortæller Nels Thorsgaard.

Gruppen talte, da vi besøgte huset, syv frivillige, og de sad alle bænket i arkivets fællesrum stærkt engageret med hver sin computer.

Nels Thorsgaard viser under rundgangen, hvad lokalerne bruges til og hæfter sig særligt ved et af dem:

– Det er så vores læsesal, som er vi meget stolte af. Vi synes lokalet er hyggeligt med et historisk islæt. Vi kunne dog godt ønske, at lidt flere benyttede det, lyder det fra formanden.

Mødeprocenten er 100

Han fortæller, at gruppen af frivillige mødes hver onsdag i huset fra halv otte til tolv:

– Mødeprocenten blandt de frivillige er 100 procent. Interessen for at løse de historiske opgaver er nemlig meget stor, siger Nels Thorsgaard og føjer til:

– Men indrømmet. Vi kan da godt bruge nogle flere frivillige og helst med lidt kendskab til edb og computere – og naturligvis også med interesse for historien.

Arbejdet og opgaverne blandt de frivillige er delt op. Fx tager en sig af historien omkring byens spændende bygninger, mens en anden tager vare på foreningslivets historie. Andre behandler og registrerer historien specielt fra egnen eller landsbyen, hvor de bor – eller stammer fra.

Folk er flinke

– Folk er meget flinke til at aflevere historiske effekter og oplysninger til os. Det kan være fortællinger, gamle billeder, foreningsprotokoller eller folks erindringer. Alt er velkomment, siger Nels Thorsgaard.

Han nævner, at pårørende efterkommere af tidligere arkitekter med tilknytning til byen har afleveret værdifulde bygningstegninger og andet historisk materiale:

– Blandt andet har vi modtaget klenodier fra arkitekt A. H. Andersen, som boede i byen fra 1907 til hen i 1930’erne. Ting, vi er meget glade for, og som forhåbentligt bliver til glæde – ikke mindst for dem, der kommer efter os, siger Nels Thorsgaard. 

Tænk, før der smides væk

– Tænk altid på arkivet, før noget smides væk. Det kan være, det har betydning i fortællingen om byens og egnens historie. Og besøg os endelig. Vi har åbent hver fredag eftermiddag fra klokken 14 til 16, og derudover efter aftale. Og det gælder også for vores spændende læsesal, lyder det til slut fra arkivets formand, Nels Thorsgaard.

Se også