Genanvendelse af skoles tagsten gav miljøgevinst

Projektleder Jens Strandbygaard Povlsen fra Kolding Kommune viser her taget over Trekløveren, der ser ud som helt nyt, men som består af mere end 50 år gamle tagsten. (Foto: sebro-press).

Af Svend Erik Brodersenjournalist (DJ)

SKANDERUP: Genanvendelse af gamle tagsten, da der skulle nyt undertag på Daginstitutionen Trekløveren ved Forbundsskolen i Skanderup ved Lunderskov, har givet gevinst både økonomisk og for miljøet.

Historien er, at et ødelagt undertag på institutionen ikke kan repareres indefra. Derfor måtte alle teglsten på det mere end 50 år gamle tag fjernes. Normalt ville de gamle tagsten ryge ned i en container og blive erstattet af nyt tegl. Men det skete ikke her.

 Kolding Kommune besluttede sig for at undersøge, om det kunne lade sig gøre at genbruge de gamle vingeteglsten. Og det kunne det. Projektleder Jens Strandbygaard Povlsen fra By- og Udviklingsforvaltningen anslår, at ca. 80 procent af vingeteglstenene nu er genanvendt.

– I kommunens bæredygtighedsstrategi er der netop fokus på at forlænge materialers levetid så længe som muligt. Så det lå selvfølgelig lige for at forsøge at genbruge tagstenene, fortæller Jens Strandbygaard Povlsen.

Vingeteglet på Trekløverens tag viste sig at være af god kvalitet, og hvor hovedparten af teglet var i fin stand. Jens Strandbygaard Povlsen vurderer, at tagstenene nu kan holde 25 – måske endda 50 år:

– Selv om tagstenene kun holder 25 år, så har vi forlænget deres levetid med i hvert fald 50 procent, og i givet fald har det været ulejligheden værd at tage stenene forsigtigt ned og rense dem af, tilføjer Jens Strandbygaard Povlsen.

Ressourcebesparelse

Økonomisk set har der været en gevinst ved at genbruge teglstenene, men det fylder ikke mest. Jens Strandbygaard Povlsen lægger mest vægt
på, at processen har
været et klimavenligt tiltag, og at der ligger stor
ressourcebesparelse i at genbruge netop tegl:

– Det er ressourcetungt at producere nye teglsten. Både at udvinde råvarerne, at producere teglet og brænde det. Dertil kommer den CO2-belastning, der er forbundet med at transportere de nye teglsten, siger Jens Strandbygaard Povlsen:

De gode erfaringer, der har været med at renovere det ca. 120 kvadratmeter store tag i Skanderup med genbrugte tagsten på Trekløveren, betyder, at Jens Strandby Povlsen og hans kolleger i By- og Udviklingsforvaltningen planlægger at genbruge flere tagsten ved fremtidige tagrenoveringer.

Bygget som bolig for førstelæreren

Bygningen, som nu rummer Daginstitutionen Trekløveren i Skanderup, og som har fået gammelt nyt tag, blev oprindeligt bygget midt i 1960’erne til førstelæreren ved den nybyggede Skanderup-Hjarup Forbundsskole. Men da der på tidspunkt blev bygget en ny og større bolig til førstelæreren, blev huset bolig for skiftende lærerfamilier og virkede som sådan, indtil Trekløveren tog over.

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.