Utilfredshed med fældning af stort egetræ

Jens Kristian Vinge Rasmussen – egetræ.

Af Kirstine Høj og
Henri Nissen.
Foto: Jens Rasmussen

Et stort, gammelt egetræ er fældet nord for Christiansfeld. Kolding Kommune fortæller, at træet var angrebet af laksporesvamp i en grad, så træet risikerede at vælte ud på vejen ved blæst. En lokal borger er utilfreds med beslutningen.

Et gammelt egetræ er blevet fældet lidt nord for Christiansfeld der, hvor Kongevej møder Vejstruprødvej. Kolding Kommune har fældet det store egetræ for nyligt. 

Det har lærer Jens Rasmussen lagt mærke til:

»Jeg forstår ikke, hvorfor det smukke, gamle egetræ er blevet fældet. Det træ var tæt på 130 år gammelt, og det kan ikke lige erstattes,« siger han.

Jens Rasmussen har talt årringene i stubben. Han bor på Skovrup Nørrevej 5, er lærer på Kelstrup Skole og et naturmenneske, der følger med i naturens skiften. Derfor var det et chok for ham at se, at det store, gamle egetræ, som han ofte er kommet forbi, nu var fældet.

»Jeg forstår ikke, hvorfor kommunen har gjort det. Der var en smule svamp i det, men ikke noget alvorligt. Træet var ikke begyndt at gå ud noget sted i den tætte krone, og svampen truede ikke bæreevnen. Så svampen er ikke et gyldigt argument for at fælde træet,« mener Jens Rasmussen, som har fået svampen analyseret. 

Analysen viste, at det var en meget sjælden svamp, laksporesvamp, som måske kun findes nogle få steder i landet.

Svar fra kommunen

Svampeangrebet med laksporesvamp var ifølge Michael Tornbjerg Nielsen, skov- og landskabsingeniør i Kolding Kommune, årsagen til, at kommunen traf beslutningen om at fælde træet. 

Han fortæller, at en stor del af den vestlige side af træet, som vendte væk fra vejen, var angrebet af laksporesvamp. 

Laksporesvampen er en vednedbrydende svamp. Det betyder, at svampen nedbryder stammen og rødderne, hvilket går ud over træets stabilitet. Så snart et træ med laksporesvamp får kronesymptomer – at kviste og grene visner – er det et tegn på, at træet er på vej til at nedbrydes.

Træet stod cirka en meter fra kørebanen og var et af de største træer i området.

Kede af træfældningen

Det var Kolding Kommunes vurdering, at egetræet grundet angreb af laksporesvamp var truet på bæreevnen, og at egetræet derfor kunne risikere at vælte ned på vejen cirka én meter derfra. På den tilbageværende stub kan man se svamp.

»Vi er kede af at skulle fælde sådan et stort træ, for vi vil gerne bevare det,« siger Michael Tornbjerg Nielsen, skov- og landskabsingeniør i Kolding Kommune. 

Han fortæller, at de i Kolding Kommune gør meget for at bevare træer og endda har en træstrategi.

Fra naturmennesket Jens Rasmussen lyder det:

»Jeg synes, det er alt for overilet, at kommunen bare fælder et træ, fordi en skovarbejder mener, det skal fældes. Når skaden først er sket, kan fældningen ikke laves om. Derfor bør man tænke sig godt om. Og jeg er ikke enig i, at træet var så angrebet af svamp, at det skulle fældes. Man kan endnu på stubben se, at der kun var svamp i cirka 1/6. Der findes jo masser af træer med svamp. Selv hule træer kan blive stående, som der er mange eksempler på rundt om i landet. Egetræer kan blive flere hundreder år. Og derfor skal vi værne om den«. 

Klager over fældning

Normalt ville man bevare noget af stammen, men træet stod klos op af kørebanen og hældte ind mod vejen. Frygten for at træet skulle vælte ved blæst gjorde, at Kolding Kommune af sikkerhedshensyn besluttede at beskære det store egetræ helt til rodstubben. 

»Vi kan ikke kigge ind i træet; vi kan kun se det ydre, når vi skal vurdere, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at have det stående. 1/3 af omkredsen af træet var angrebet, plus der var kronesymptomer. Så vi vurderede, at det var for farligt, fordi træet risikerede at vælte ned i vejen ved blæst,« siger Michael Tornbjerg Nielsen, skov- og landskabsingeniør i Kolding Kommune.

Han fortæller, at kommunen både modtager klager, når de fælder og ikke fælder træer. 

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.