Indsigelser kan bringe nye byggegrunde i Stepping  i fare


Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ)

Hvis ikke et revideret forslag til lokalplan får politisk godkendelse
kan landsbyens drømme om nyt boligområde gå i vasken 

STEPPING: Indsigelser mod en lokalplan kan bringe 14 nye boligbyggegrunde i Stepping er i fare. Forslaget til lokalplanen for området har været de krævede otte uger i offentlig høring, og det har medført flere indsigelser og bemærkninger:

– De er kommet fra naboer, idrætsforeningen og borgerforeningen, og de går alle på forhold omkring til- og frakørselsvejen til det nye boligområde, fortæller Jakob Revsbeck, byplanlægger og arkitekt fra Kolding Kommune til avisen:
 Og netop vejforbindelsen til området har, og er det store problem, som har trukket sagen i langdrag. Det skyldes, at området ligger nede bag Kløverhallen og bag nogle boldbaner.
  Jakob Revsbeck fortæller, at det første forslag for en vejforbindelse måtte opgives blandt andet fordi en landmand ikke ville sælge jord til vejen.  Et nyt forslag – og det er det der arbejdes med nu – handler om en ny vejforbindelse langs sydsiden af boldbanerne med direkte tilslutning til landsbyens hovedgade, Sønder Allé.
  Men sådan forbindelse kræver blandt andet, at der snuppes en god bid af boldbanerne. Og det er idrætsforeningen ikke så glad for:
  – Problemet har vi senest prøvet råde bo på ved at gøre vejen lidt smallere, men vi undgår ikke at tage af boldbanerne, siger Jakob Revsbeck.
  Hvordan det hele kommer til at ende afgøres i kommunens politiske udvalg, Plan-, bolig-, og miljøudvalg, på et møde den 3. november:
 – Vi har til den politiske behandling fremsendt et revideret forslag om at løse problemet ved gøre forbindelsesvejen lidt smallere, og det betyder, at idrætsforeningen nu kan opfylde DBU’s krav om mindste krav om banestørrelse med op til 95 procent, siger Jakob Revsbeck.
 Han lægger ikke skjul på, at går det reviderede forslag til lokalplanen ikke igennem den politiske behandling, så risikerer Stepping at miste sin ønskede byggegrunde, for der ikke andre muligheder for en forbindelsesvej.
______________________________________________

 

Se også