Frørup Borgerforening overvejer tættere samarbejde med naboforening

FRØRUP: Frørup Borgerforening overvejer et nærmere samarbejde med naboforeningen – eller måske sammenlægning med naboforeningen, Samvirke, i Stepping.

Et udvidet samarbejde var et centralt punkt, da foreningen forleden holdt generalforsamling efter to års pause på grund af covid-19 restriktionerne.
Anette Jessen, der er sekretær i den lille bys borgerforening, fortæller:
– Vi er jo kun et lille samfund, og derfor var det helt naturligt, at vi på vores generalforsamling drøftede foreningens fremtid. Og det var om vi skal fortsætte som selvstændig forening som hidtil, eller om vi skal søge sammenlægning med vores naboforening Samvirke i Stepping.
Hun fortæller videre, at skal der ske enten et tættere samarbejde eller sammenlægning er det helt indlysende, at det skal være med Stepping:
– Vi er i forvejen meget knyttet til Stepping. Der går vores børn i børnehave og vore børn i skole. Og vi er i forvejen stærkt engageret i Trekløverhallen i Stepping, fortæller Anette Jessen.
Det, foreningen i Frørup mangler, er blandt andet et fast tilholdssted for arrangementer om vinteren. De har ikke, som mange andre landsbyer, en skole eller et forsamlingshus til rådighed.
Generalforsamlingen besluttede, at overlade til bestyrelsen, at arbejde videre med tankerne om fremtiden for den lille landsbys borgerforening.
Formanden for foreningen, Jens Henriksen, aflagde beretning på generalforsamling, men da foreningens normale aktiviteter på grund af covid-19 restriktionerne ikke har kunnet gennemføres, var beretningen meget kort.
Det kom dog frem, at uanset om fremtiden bringer mere samarbejde eller sammenlægning, så vil der fra Frørup-folkenes side satses på, at de traditionelle indslag i byen, som ringridning og juletraditioner, skal søges fastholdt med Frørup som centrum.
Anette Jessen fortæller endvidere, at Flemming Jessen og Bjarne Jessen blev genvalgt til bestyrelsen. Og nyvalgt blev Agnete Uhrenholdt, som afløser for Susanne Stensbæk, som fratrådte efter eget ønske.
Generalforsamlingen sluttede med en film fra Frørup i gamle dage.