Drikkevandssag gik i hårdknude

Af Svend Erik Brodersen

ALLER: En sag om sikring af drikkevandet fra Aller Vandværk mod forurening med pesticider er åbenbart gået i hårdknude.

Aller Vandværk er, i lighed med alle andre vandværker, via en statslig bekendtgørelse, pålagt at sikre drikkevandet i boringer ved at fritage landbrugsarealer tæt ved vandboringer for sprøjtemidler.
I Aller har man foreløbig uden held forsøgt, at løse problemet med forhandlinger mellem vandværket og en landmand, på hvis jord vandværket har en boring.
Årsagen til, at sagen er gået i hårdknude, hænger sammen med, at kommunen har forkastet et forslag, hvori der indgik rørlægningen af et vandløb over en strækning på 315 meter.
Kommunens afslag blev begrundet med, at rørlægningen blandt andet ville gå for meget ud over naturen.
– Det er ikke meget, jeg kan sige om sagen, ud over at der foregår nogle interne forhandlinger for at finde frem til en løsning, siger formanden for Alle Vandværk, Mogens Westen.
Han henviser til, at en løsning – i hvert fald i første omgang – skal findes mellem kommunen og den pågældende landmand, som ønsker problemet løst med rørlægningen.
– Ja, men det er jo vandværket, der er pålagt at sikre drikkevandet?
– Jo, men vi har tid nok. Kravet er, at en løsning blot skal findes senest ved udgangen af 2022, og hvis vi ikke kan finde den lokalt, så ligger det ligesom i kortene, at så kommer staten ved lov og pålægger os en løsning, lyder det fra Mogens Westen.
/ bro

Se også