Aller og Fjelstrup sogne søger nye sangstemmer

Aller og Fjelstrup sogne vil gerne have fat i nogle nye kirkesangere. Derfor har de sat en annonce her i avisen.

Organist Krista Revsbech fortæller, hvordan det startede med, at man i november 2016 søgte en enkelt kirkesanger i Fjelstrup, og der meldte sig fem.
Efter at have haft alle fem til ”audition” og interview, endte det med, at man ansatte alle fem til både at synge i kirken og medvirke i fællesskab som lønnet kor (kaldet EKKO) ved særlige lejligheder.
Teamet deles om opgaverne og den ene løn, som en enkelt kirkesanger ved kirkerne ellers skulle have haft.
En gymnasieelev, en psykolog, en salgsassistent og et par sygeplejersker har lagt stemme til “I østen stiger solen op” og mange andre salmer gennem årene.
Under ledelse af organisten har kirkesangerkoret EKKO medvirket med flerstemmig sang både ved høstgudstjeneste, Allehelgen, liturgisk Langfredags-gudstjeneste og Nytårsaften.
Kirkerne har prioriteret at festliggøre sin kerneydelse, gudstjenesterne med et beskedent honoreret kor af sine egne ansatte kirkesangere, fremfor at bruge store beløb på kirkekoncerter med udefra kommende musikere ved aftenarrangementer.
Henri.

Se også