Altid en Hummeluhre i Stepping

Af Henri Nissen

I Stepping har de ”altid” haft en Hummeluhre på kirkegården.

Søndag den 20. marts kan Hans Hummeluhre fejre 25 års jubilæum som kirkegårdsgartner. Og før ham var hans far også kirkegårdsgartner i Stepping fra 1989.
– Jeg gik jo og hjalp min far, når jeg havde fri fra skole, husker Hans Christian Hummeluhre.
Familien boede oprindeligt i en ejendom på Kolstrup Landevej 2, hvor Hans også er født.
Senere flyttede familien til Søndre Allé 24 i Stepping.
Da faderen gik på pension, overtog Hans den 1. januar 1997 arbejdet som kirkegårdsgartner. Senere blev han også kirketjener og kirkesanger. Hans har en kraftig røst og kan nok synge kirken op.

Moderen Sonja har faktisk også været kirkesanger gennem 20 år i Stepping Kirke. Så familien har haft deres gang i og omkring den smukke gamle middelalderkirke i mange år.
– Din søn Jakob er også anlægsgartner. Skal han overtage som 3. generation?
– Det ved man jo aldrig, men det er ikke hans plan. Han vil gerne være selvstændig, fortæller Hans, der er gift med Annette og desuden har datteren Hanne på 20 år. Hun er på højskole.
Fru Annette er sekretær på Sprogskolen i Haderslev.

Ældgammel kirke
Stepping Kirke blev bygget helt tilbage i år 1150, hvor vores forfædre stadig var vikinger!
Byen Stepping er måske 2000 år gammel. I hvert fald er der fundet rester af huse fra den tid.
Den hvidkalkede kirke ligger centralt i Stepping på Langfort 4. En forte var en fælles græsmark inden i landsbyen, hvor kvæget lå beskyttet om natten.
Stepping er bygget som en fortelandsby i en rundkreds med kirken i midten. Her kunne man gemme og forsvare sig i krigstider.
Kirkens prædikestol er fra 1588 og er den ældste i Sønderjylland.
Først i gotisk tid – 1300-1500 fik kirken et tårn, våbenhus, vestforlængelse og sakristi på nordsiden.
Tårnet vender mod øst, hvilket er sjældent. Det ses kun i 5 andre kirker i hele Sønderjylland.

Tre præster
Hans har oplevet tre præster i den tid, han har været ansat. Det var Bjørn Ellerbæk, som senere kom til Vejle, Kristian Grøn, som også har siddet i byrådet for Socialdemokratiet, og nu sidst sognepræst Lone Kofod Jensen, som har 10 års jubilæum ved Stepping/Frørup kirker. Så når der holdes reception for Hans Hummeluhre efter gudstjenesten søndag d. 20. marts i Stepping, så holdes der også reception for præsten.
Arrangementet foregår i
Stepping Forsamlingshus i Trekløverhallen.

Også ansat ved Frørup
For fire år siden blev Hans også ansat som kirkegårdsgartner ved Frørup Kirke, som drives sammen med Stepping kirke.
– Her er Erika Krab også ansat som graver. Hun har været der i mange år.
– Hvad laver en kirkegårdsgartner egentlig?
– Man vedligeholder jo kirkegården. Fx lægges der gran på kirkegården i slutningen af oktober, og det skal så fjernes igen til foråret i marts.
– Hvorfor lægges der egentlig gran?
– Det er en gammel tradition, at man lægger gran, for at det skal se pænt ud, forklarer Hans.
Oprindeligt handlede det dog om at beskytte kirkegårdens svage planter imod vinterfrosten. Hvis man har roser, kan de have godt af at blive dækket mod vinterfrosten. Men hækkene beskytter også planterne.
– Og så skal I også grave gravene…? Hvor dyb skal en grav egentlig være?
– En meter over kistelåget plejer vi at sige. Og vi har jo idag en gravemaskine til at grave.
– Hjælper du også i forbindelse med begravelser?
– Ja, for jeg er jo også kirketjener.
– Hvor ofte er der begravelser?
– Dét er vi ikke herre over. De har det med at komme i ryk, bemærker Hans.
– Har der været flere under coronaen?
– Nej, det har der ikke. Men det har været lidt vanskeligt at gøre begravelser højtidelige under coronaen, hvor der var krav om afstand, mundbind osv. Det begrænsede højtideligheden, synes jeg.

Har eget firma
Ved siden af arbejdet på kirkegården driver Hans Hummeluhre også et mindre firma som anlægsgartner.
– Det er dog ikke det store, der er tid til. Det er mest vedligeholdelse, fortæller Hans, som privat bor på Humlegårdsbæk 19A i Haderslev.
Til sidst vil han gerne tilføje, at han er meget glad for det gode samarbejde med menighedsrådet ved kirkerne.

 

Se også